Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Het belang van een goede registratie van nevendiagnosen

Dat de registratie van nevendiagnosen belangrijk is, staat buiten kijf. Wel lijken er verschillen te zijn in de vastlegging, wat analyse en uitwisseling van de informatie bemoeilijkt. Daarom organiseerde DHD op 8 oktober een interactieve sessie met medisch codeurs van alle umc’s om in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen en uniformering van de nevendiagnoseregistratie.

Lees dit artikel

Onderzoek naar topreferente zorg in STZ-ziekenhuizen

​Veel patiënten in STZ-ziekenhuizen ontvangen topreferente zorg, blijkt uit onderzoek van DHD in opdracht van de STZ. In dit onderzoek werd gekeken naar de omvang en kernmerken van topreferente zorg binnen de 26 STZ-ziekenhuizen. Er is sprake van topreferente zorg als patiëntenzorg heel complex is, zoals bij meervoudige aandoeningen en/of diagnosen, of als de behandeling weinig voorkomt.

Lees dit artikel

Effect van COVID-19 op diagnose en behandeling van kanker

Vandaag, 29 oktober, is het rapport ‘Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker’ verspreid onder de ziekenhuizen. Dit rapport gaat in op het aantal oncologische patiënten met een invasieve tumor dat is gediagnosticeerd en behandeld in de ziekenhuizen in vergelijking met regionale en landelijke cijfers. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DHD en IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie.

Lees dit artikel

Leren van de zorg tijdens de coronapiek

Tijdens de coronapiek in het voorjaar ging veel aandacht uit naar patiënten op de ic. Het grootste deel van de COVID-19-patiënten werd echter opgenomen op de verpleegafdelingen, terwijl de reguliere zorg werd opgeschort. Wat kunnen ziekenhuizen leren over de zorg bij al hun patiënten? In een rapportage van DHD krijgen zij inzage in hun eigen cijfers, afgezet tegen het regionale en landelijke beeld. In dit artikel ziet u enkele landelijke resultaten.

Lees dit artikel

In gesprek met... Rob en Kees over FHIR

Ziekenhuizen leveren grote hoeveelheden medische en financiële data aan bij DHD. Deze data worden vooral aangeleverd als csv-bestanden. Csv, kort voor comma separated values, is de meest gebruikte standaard, maar er zijn er meer in omloop. Momenteel wordt veel geëxperimenteerd met FHIR, een nieuwe standaard die flexibele data-aanlevering en -terugkoppeling mogelijk maakt. Kees en Rob richten deze oplossing binnen DHD in, om zo de ziekenhuizen nog beter te ondersteunen.

Lees dit artikel

‘De HDV in 2025 is een HDV die...’

Vorige maand bespraken we tijdens een interactieve sessie met een groep gebruikers de (door)ontwikkelingen van de HDV. Samen schetsten we een toekomstbeeld van hoe het instrument er in 2025 zou moeten uitzien. Deze resultaten werden vertaald naar een aantal treffende visualisaties.

Lees dit artikel

Verslag kennissessie Verrichtingenthesaurus

Ervaringen delen en van elkaar leren, dat was de insteek tijdens de Kennissessie Verrichtingenthesaurus op 28 januari 2020. Gastheer Noordwest Ziekenhuisgroep ging drie maanden geleden als eerste ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat zijn de eerste ervaringen? Deze vragen werden door verschillende afdelingen beantwoord.

Lees dit artikel