Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Succesvolle vijfde spiegelbijeenkomst DQRA

Eind vorige maand vond de vijfde spiegelbijeenkomst voor DQRA plaats. Tijdens deze bijeenkomst wisselden de aanwezige reumatologen ervaringen uit en werd gesproken over het vervolg van de kwaliteitsregistratie, zoals de toetsing voor opname in het kwaliteitsregister. Voor de bijeenkomst is het DQRA-dashboard doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe data.

Steeds meer zorginstellingen leveren DAS-data aan, bleek uit een presentatie tijdens de spiegelbijeenkomst. In combinatie met de LBZ-data die door alle Nederlandse ziekenhuizen worden aangeleverd, leidt dit tot betere datakwaliteit en kunnen meer diepgaande inzichten worden verkregen. Daarnaast werd het portaal Datakwaliteit & voortgang onder de aandacht gebracht bij de reumatologen. Deze online omgeving geeft met behulp van validatiecriteria inzicht in de kwaliteit van de data die een zorginstelling heeft aangeleverd.

DQRA-dashboard vernieuwd

Tijdens de spiegelbijeenkomst wisselden de aanwezige reumatologen aan de hand van het DQRA-dashboard ervaringen uit. Zo analyseerden zij de DAS-metingen en de DAS-uitkomsten, waar relevant in combinatie met add-on geneesmiddelen. Omdat de data over de eerste helft van 2023 zijn toegevoegd aan het dashboard, kunnen ook over die recente periode analyses worden gedaan.

Bovendien zijn de analysemogelijkheden nog verder toegenomen met de toevoeging van aanvullende data en selecties naar aanleiding van input van deelnemende zorginstellingen. Onder andere is de DAS28-BSE toegevoegd aan de analyse met uitkomsten per add-on geneesmiddel en is een filteroptie toegevoegd om de data die zijn vastgelegd met de Diagnosethesaurus (inclusief reumafactor) inzichtelijk te maken.

Leren en verbeteren

In break-outsessies legden de reumatologen de lokale uitkomsten uit het DQRA-dashboard naast elkaar, om op die manier samen te leren en verbeteren. Een van de resultaten was dat herhaalfactoren een afwijkend beeld geven tussen de verschillende instellingen, wat aanleiding vormde voor het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast wordt naar aanleiding van de bijeenkomst nader onderzocht hoe de data in het dashboard een bijdrage kunnen leveren aan de beslissingsondersteuning voor de patiënt en het bevorderen van het samen beslissen tussen zorgverlener, patiënt en hun naasten.

Uit een afsluitende poll gaf 91% van de aanwezigen aan dat zij hun collega’s gaan aanbevelen om ook deel te nemen aan DQRA. Een mooi vooruitzicht voor de zesde spiegelbijeenkomst, die plaatsvindt op 28 november 2024!