Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Spiegelen met kwaliteitsregistraties

DHD verzorgt via de Datahub een groeiend aantal kwaliteitsregistraties voor diverse medische specialisaties. Voor meerdere van deze registraties bieden wij spiegelinformatie aan in de vorm van dashboards en rapportages. Hiermee kunnen zorginstellingen onderling de uitkomsten vergelijken en op die manier de kwaliteit van zorg bewaken.

Cataractregistratie (oogheelkunde)

De data die DHD in opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt voor de cataractregistratie worden als spiegelinformatie teruggekoppeld. Via een interactief dashboard kunnen oogartsen, vakgroepen en instellingen hun uitkomsten rond staaroperaties spiegelen met andere artsen, instellingen en landelijke cijfers. Door te reflecteren op eigen uitkomsten en deze te vergelijken met anderen, kan gericht worden gewerkt aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten die een staaroperatie ondergaan.

Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten. Resultaten kunnen worden gespecificeerd met behulp van filters, zoals leeftijd, visusbeperkende factoren en type operatie. De data in het dashboard worden wekelijks geüpdatet.

Ga naar het Cataract-dashboard

DQRA-dashboard (reumatologie)

Met het DQRA-dashboard kunnen reumatologen van Nederlandse ziekenhuizen de uitkomsten van de bijbehorende kwaliteitsregistratie analyseren. Het dashboard bevat onder andere informatie over het aantal patiënten met reumatologische aandoeningen, het gebruik van add-on geneesmiddelen en de uitkomst van zorg.

DHD biedt de kwaliteitsregistratie aan in opdracht van de Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD), voorheen de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR Nederland). De kwaliteitsregistratie maakt gebruik van uitkomstmaten (DAS-28) in combinatie met LBZ-data. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van zorg voor reumapatiënten en de variatie tussen instellingen. Zo kunnen reumatologen van elkaar leren en kwaliteitsbevorderende acties uitzetten.

U kunt deelname aanvragen via de website van de DQiRMD.

Ga naar het DQRA-dashboard

Revalidatie Impact Scores (revalidatiegeneeskunde)

Revalidatiecentra kunnen hun uitkomstmaten met elkaar vergelijken via het dashboard Revalidatie Impact Scores. Met deze informatie wil de Stichting Revalidatie Impact de kwaliteit van de medisch-specialistische revalidatie verder verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, analyseren, vergelijken en verspreiden.

Via het dashboard kunnen interventies worden beoordeeld en zowel onderling per locatie als met het landelijk gemiddelde worden vergeleken. Dit kan nu al voor klinische CVA-patiënten en patiënten met chronische pijn en binnenkort ook voor kinderrevalidatie. De intentie is om het aantal diagnosegroepen daarna verder uit te breiden.

Revalidatiecentra zijn of worden door de Stichting Revalidatie Impact benaderd om data te gaan aanleveren en toegang te krijgen tot het dashboard.

Ga naar het RI-dashboard

Lopende en nieuwe projecten

Naast de registraties op deze pagina is DHD continu op zoek naar nieuwe projecten om zorginstellingen te helpen grip te houden op dataprocessen en te leren van informatie. Zo zijn we momenteel in opdracht van KNO bezig met de Dutch Otological Quality Registry (DOQ), ter verbetering van de operatieve otologische zorg, en met de Landelijke Traumaregistratie.

Wilt u een registratie indienen waarvoor DHD mogelijk als trusted third party kan optreden? Neem dan contact met ons op.

(Optioneel)