Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Landelijke Traumaregistratie (LTR)

Welkom op de landingspagina voor de aanlevering van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) via het LTR-dataplatform. Het doel van het LTR-dataplatform is om LTR-gegevens aan te leveren en om LTR-gegevens van de afgelopen vijf jaar te beheren.

Ziekenhuizen kunnen zich aansluiten op het LTR-dataplatform en data bij DHD aanleveren via de Privacy Verzend Module (PVM).

Met het LNAZ is afgesproken dat ziekenhuizen kunnen starten met aanleveren na overleg met hun traumaregio-coördinator en het op orde hebben van de toestemmingsformulieren.

LTR-dataplatform

Het LTR-dataplatform bestaat uit een aantal modules. Deze modules zijn bereikbaar via een eigen url, maar ook via het gebruikersportaal Mijn DHD. Met één inlog navigeert u van hieruit gemakkelijk naar de verschillende modules. De modules worden hieronder kort toegelicht.

Ga naar Mijn DHD

Accountbeheer

Lokaal beheerders kunnen in de module Accountbeheer rechten uitdelen voor het gebruik van de Datahub, het Invoerportaal en het Dashboard. Instructies hiervoor vindt u in de gebruikershandleiding.

Ga naar Accountbeheer

Datahub(-portaal)

In de Datahub vindt de data-aanlevering plaats. Voor iedere (nieuwe) traumapatiënt is het verplicht om een minimale set aan data aan te leveren. Een ziekenhuis levert de data aan via de PVM van ZorgTTP. ZorgTTP zorgt dat het bestand wordt doorgestuurd naar de Datahub van DHD. De Datahub van DHD ontvangt het bestand en voert vervolgens een aantal controles uit, resulterend in een verwerkingsverslag. Dit verwerkingsverslag ziet u terug in het Datahub-portaal. Per ziekenhuis krijgen 1 of 2 medewerkers rechten om de gegevensaanlevering via de PVM periodiek uit te voeren.

Ga naar het Datahub-portaal

Invoerportaal

Via het Invoerportaal kunnen de data worden ingezien en/of aangevuld. Het Invoerportaal heeft een zoekscherm, waarmee op patiënt of incident kan worden gezocht. Vervolgens kan de LTR-dataset op incidentniveau ingezien en/of aangevuld worden.

NB: Registratiemedewerkers die voor meerdere ziekenhuizen registreren, moeten voor ieder ziekenhuis afzonderlijk inloggen in het Invoerportaal.

Ga naar het Invoerportaal

Dashboard

Met behulp van de dashboardmodules kunnen overzichten worden bekeken, geanalyseerd en gegenereerd. De dashboardmodules zijn beschikbaar op landelijk, regionaal en ziekenhuisniveau. De dashboards zijn toegankelijk op basis van toegekende rechten.

In eerste instantie stonden alleen de data van 2023 in de dashboards. Op 1 november 2023 zijn alle incidentdata van de afgelopen vijf jaar toegevoegd.

NB: Data van langer dan vijf jaren geleden worden beheerd in het datawarehouse systeem OPAL bij LUMC.

Documentatie

Op deze pagina worden de volgende documenten, behorende bij het LTR-dataplatform, beschikbaar gesteld:

Registratiehandleiding en AIS Codeerhandboek
De Registratiehandleiding LTR (eerder Datadictionary genoemd) beschrijft welke patiënten geregistreerd worden in de LTR (de inclusiecriteria) en welke items (dataset) van deze patiënten worden vastgelegd. Het AIS Codeerhandboek geeft een overzicht van landelijke codeerafspraken, behorende bij het AIS08 codeboek. Voor registratiemedewerkers en codeurs bieden deze documenten informatie ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden. Eigenaar van deze documenten is het LNAZ.

Gebruikershandleiding
De Gebruikershandleiding LTR beschrijft het gebruik van het LTR-dataplatform, dus het systeem. Denk hierbij onder andere aan: accountbeheer, data-aanlevering en gebruik van het invoerportaal en de dashboards. De Gebruikershandleiding LTR is met name relevant voor medewerkers die het nieuwe LTR-dataplatform (nog) niet kennen. Eigenaar van dit document is DHD.

Data dictionary
De Datadictionary LTR bevat gedetailleerde informatie over de LTR-dataset, zoals gegevenstypen, referentietabellen en de relaties tussen velden. De data dictionary is primair bedoeld voor medewerkers van IT-afdelingen van ziekenhuizen en softwareleveranciers en kan relevant zijn voor onderzoekers. Eigenaar van dit document is DHD.

Machtigingsformulieren
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten hebben we machtigingsformulieren voor u beschikbaar gesteld.

Het machtigingsformulier lokaal beheerder LTR Dashboard Regio is bedoeld voor het regionale ondersteuningsbureau van het netwerk acute zorg.

Het machtigingsformulier lokaal beheerder LTR Dashboard Landelijk is bedoeld voor het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De algemene machtigingsformulieren vindt u via deze link Handleidingen & formulieren - DHD

Handleiding dashboard
In Mijn DHD is (na inlog) ook een algemene handleiding voor het gebruik van de dashboards aanwezig. U gaat hiervoor naar https://mijn.dhd.nl/#/ondersteuning en klikt op 'Handleiding Power BI-rapporten DHD'. Eigenaar van dit document is DHD.

Veelgestelde vragen over de Datahub

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over de Datahub. Meer vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

Hoe lever ik een bestand aan via de Datahub?

Via https://datahub.dhd.nl bereikt u het Datahub-portaal. Klik na inloggen in de bovenste balk op de pagina ‘Bestanden aanleveren’. Klik vervolgens op het rood omlijnde veld om de verkenner te openen of sleep een bestand in het veld. Als de bestandsnaam nog niet volledig is, kunt u deze aanvullen met behulp van de velden die verschijnen. Daarna klikt u op ‘controleren’ en ‘aanleveren’.

Laatst gewijzigd op

Waar vind ik het verwerkingsverslag van een aangeleverd bestand?

Op de pagina ‘Aangeleverd’ klikt u op ‘Details’ achter de aanlevering waarvan u het verwerkingsverslag wilt zien. Kies vervolgens voor het tabblad ‘Verslag’.

Voor afgekeurde aanleveringen en aanleveringen met fouten kunt u vanaf de homepagina direct op ‘Details’ klikken.

Laatst gewijzigd op

Wat betekent de verwerkingsstatus van het bestand?

De statussen betekenen het volgende:

  • Afgekeurd: er is (minimaal) één bestandsfout.
  • Verwerkt met fouten: er is minimaal één data-inhoudelijke fout (recordfout of celfout).
  • Verwerkt met waarschuwingen: er zijn alleen waarschuwingen.
  • Verwerkt: er zijn geen fouten of waarschuwingen.

Laatst gewijzigd op

Contact

Voor vragen over de aanlevering van LTR-data of de functionaliteit van het LTR-dataplatform neemt u contact op met de DHD-servicedesk via onderstaand contactformulier of info@dhd.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 030 799 61 65.

(Optioneel)