Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Cataractregistratie

In opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt DHD de data voor de cataractregistratie en koppelen we spiegelinformatie terug via een dashboard. Met dit interactieve dashboard kunnen oogartsen, vakgroepen en instellingen hun uitkomsten rond staaroperaties spiegelen met andere artsen, instellingen en landelijke cijfers.

Het NOG, de wetenschappelijke vereniging van oogartsen, faciliteert al ruim 10 jaar kwaliteitsregistraties voor haar leden. Op basis van deze registraties kunnen oogartsen onderling uitkomsten vergelijken met collega's, om zo inzichten op te doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Vaak moeten deze gegevens handmatig worden overgenomen uit het epd, met onnodige registratielast tot gevolg. Daarom worden de registraties, te beginnen bij de cataractregistratie voor staaroperaties, opnieuw onder de loep genomen en waar mogelijk automatisch gevuld. Hiervoor is de registratie aangesloten op de Datahub.

Data aanleveren

Via https://cataract.dhd.nl kunnen gebruikers handmatig data per operatie registreren en zien zij een overzicht van de door hem of haar verrichte en geregistreerde operaties.

Naast deze handmatige registratie zijn er twee meer geautomatiseerde methoden beschikbaar om informatie aan te leveren:
  • Datahub-portaal: Via https://datahub.dhd.nl kunnen XML-bestanden naar DHD worden verstuurd in een vast format. Deze bestanden worden door ons geautomatiseerd ontvangen, gecontroleerd en verwerkt.
  • FHIR: De meest geautomatiseerde methode is het inrichten van een lokale FHIR-server. Hierdoor hoeft de instelling geen bestanden meer te versturen naar DHD, maar worden via een FHIR-kanaal de gewenste data zonder handmatige acties verstuurd. Hiervoor moeten de data uniform en volgens de methode van Registratie aan de bron worden vastgelegd.

Dashboard met spiegelinformatie

De online omgeving https://cataract.dhd.nl bevat naast het aanleverscherm ook een dashboard met spiegelinformatie waarmee oogartsen onderling de uitkomsten van hun staaroperaties kunnen vergelijken. Door te reflecteren op eigen uitkomsten en deze te vergelijken met anderen, kan gericht worden gewerkt aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten die een staaroperatie ondergaan.

Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten. Via verschillende grafieken en tabellen kunnen oogartsen hun resultaten spiegelen aan de resultaten van collega’s uit de eigen instelling en aan landelijke resultaten. Resultaten kunnen verder worden gespecificeerd met behulp van filters, zoals leeftijd, visusbeperkende factoren en type operatie.

De data in het dashboard worden wekelijks geüpdatet.

Ga naar het dashboard

Vragen over de cataractregistratie?

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de NOG of vul onderstaand formulier in voor (technische) vragen aan DHD. De antwoorden op enkele veelgestelde vragen vindt u op deze pagina.

(Optioneel)