Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Datahub-programma na 4 jaar afgerond

Het 4-jarige Datahub-programma is op 23 november 2023 afgerond. Na goedkeuring van de stuurgroep is formeel de beheerfase door DHD gestart. Ook heeft de stuurgroep ingestemd met de doorontwikkelagenda voor de komende 3 jaar.

Na een uitvoerige evaluatie van het Datahub-programma is deze besproken met de klankbordgroep en strategische adviesgroep, beide met vertegenwoordigers uit de ziekenhuizen. Daarop heeft de stuurgroep (gevormd door het DHD-bestuur) het programmateam decharge verleend. Alle leden van de verschillende groepen zijn persoonlijk bedankt voor de feedback, suggesties en adviezen van de afgelopen 4 jaar.

In het opgeleverde evaluatierapport is te lezen welke doelstellingen zijn gehaald, welke lessen zijn geleerd en hoe we verder gaan. Belangrijke ontwikkelingen voor de komende periode zijn:

  • DHD zet samen met de gebruikers van de Datahub en de daarin ondergebrachte registraties een gebruikersgroep op. Deze groep voert mede regie over de ontwikkelagenda die door de stuurgroep voor de komende 3 jaar is geaccordeerd. Ook kan zij het ontwikkelteam direct van feedback voorzien.
  • We streven naar een groei van minimaal 3 registraties in de Datahub per jaar. Dit kunnen zowel kwaliteitsregistraties als andere verzamelingen zoals de Landelijke Traumaregistratie zijn.
  • We zorgen ervoor dat de aanleveringen zoveel mogelijk geautomatiseerd (bijvoorbeeld via FHIR en/of een API) kunnen plaatsvinden.

We kijken ernaar uit om de Datahub samen met de gebruikers verder te ontwikkelen en de voordelen voor de registraties en ziekenhuizen te vergroten. Bent u betrokken bij een of meerdere registraties in de Datahub en wilt u met ons meedenken over de doorontwikkelingen over de registraties heen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of 030 799 61 65.

(Optioneel)