Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Koppeling rondom hergebruik data voor kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD hebben in opdracht van de ziekenhuizen een samenwerking gerealiseerd rondom hergebruik van al beschikbare data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ). Dit kan ziekenhuizen een aanzienlijke vermindering van de registratielast en meer inzicht in de kwaliteit van zorg opleveren. De eerste koppeling richt zich op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Lees dit artikel

Spiegelinformatie staaroperaties voor oogartsen

Vanaf vandaag kunnen oogartsen gebruikmaken van het online dashboard met spiegelinformatie over uitgevoerde staaroperaties. Door de uitkomsten van hun staaroperaties te vergelijken met die van artsen binnen de eigen instelling, binnen soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers, kunnen zij gericht inzichten opdoen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het dashboard is gebaseerd op de data uit de cataractregistratie, die DHD in opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt. Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten.

Lees dit artikel

Systemische auto-immuunziekten beter vindbaar in DT

De nieuwe versies van de Diagnose- (3.18) en Verrichtingenthesaurus (2.16) zijn vandaag gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 888 concepten gewijzigd. Er zijn met name nieuwe SNOMED-CT-koppelingen toegevoegd, maar daarnaast is binnen het project ARCH de vindbaarheid van systemische auto-immuunziekten verbeterd.

Lees dit artikel

Nieuw: benchmark inkoopuitgaven medische hulpmiddelen

In opdracht van de NFU heeft DHD een benchmark beschikbaar gesteld voor de inkooptarieven van medische hulpmiddelen. Met de benchmark kunnen de umc’s onderling hun inkooptarieven vergelijken en zo onder andere inzichten opdoen voor gezamenlijke inkoop. De Nederlandse umc’s trekken al langere tijd met elkaar op bij het inkopen van medische hulpmiddelen.

Lees dit artikel

Invloed van COVID-19 op HSMR, OLO en Heropnamenratio 2020

​Ook dit jaar ontvangen ziekenhuizen weer een rapportage over de LBZ-indicatoren (eind mei) en een HSMR-rapport (eind september). Wel is er dit jaar een aanpassing vanwege de grote impact van COVID-zorg in de ziekenhuizen. IGJ, NZa, CBS en DHD hebben gezamenlijk besloten dat de rapportages over registratiejaar 2020 alleen betrekking hebben op de reguliere zorg. Opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1 en U07.2) worden uitgesloten van de analyses.

Lees dit artikel

Informatieproducten niet meer ondersteund door IE 11

Als u onze informatieproducten gebruikt in Internet Explorer 11 (IE11) zijn mogelijk niet alle functionaliteiten beschikbaar. De webbrowser is verouderd waardoor nieuwe functionaliteiten niet ondersteund worden. We adviseren u gebruik te maken van actief ondersteunde browsers zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox. Internet Explorer was Microsofts standaardbrowser totdat in 2015 Microsoft Edge gelanceerd werd. Microsoft heeft te kennen gegeven de laatste versie van IE nog wel te voorzien van beveiligingsupdates, maar geen technische verbeteringen meer door te voeren. Het softwarebedrijf heeft aangegeven dat vanaf 17 augustus 2021 de Microsoft-365 applicaties ook niet meer gebruikt kunnen worden in IE11.

Lees dit artikel

Dynamisch inzicht in zorg reumatoïde artritis

​Tijdens een online spiegelbijeenkomst van de NVR op 26 november, bespraken reumatologen de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie DQRA met elkaar. Zij gebruikten hiervoor de informatie uit het dynamische DQRA-dashboard. Door verschillende zorg- en patiëntkenmerken te combineren, kwamen steeds nieuwe inzichten naar voren die aanleiding vormden om met elkaar in gesprek te gaan over de praktijkvariatie en kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis.

Lees dit artikel

DHD sluit aan bij SDV voor meer grip op kwaliteitsregistraties

​Dutch Hospital Data (DHD) sluit als zesde partner aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). De ICT-partners voor kwaliteitsregistraties hebben zich verenigd om in concrete werkpakketten de grip op data te versterken, registratielast voor zorgprofessionals te verlichten en transparantie te vergroten. Kwaliteitsregistraties dragen bij aan continue verbetering van de zorg. Vanwege deze meerwaarde is het aantal registraties de aflopen jaren sterk toegenomen en neemt de wens om registratielasten verder te verlichten toe.

Lees dit artikel

Het belang van een goede registratie van nevendiagnosen

Dat de registratie van nevendiagnosen belangrijk is, staat buiten kijf. Wel lijken er verschillen te zijn in de vastlegging, wat analyse en uitwisseling van de informatie bemoeilijkt. Daarom organiseerde DHD op 8 oktober een interactieve sessie met medisch codeurs van alle umc’s om in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen en uniformering van de nevendiagnoseregistratie.

Lees dit artikel

Onderzoek naar topreferente zorg in STZ-ziekenhuizen

​Veel patiënten in STZ-ziekenhuizen ontvangen topreferente zorg, blijkt uit onderzoek van DHD in opdracht van de STZ. In dit onderzoek werd gekeken naar de omvang en kernmerken van topreferente zorg binnen de 26 STZ-ziekenhuizen. Er is sprake van topreferente zorg als patiëntenzorg heel complex is, zoals bij meervoudige aandoeningen en/of diagnosen, of als de behandeling weinig voorkomt.

Lees dit artikel

Effect van COVID-19 op diagnose en behandeling van kanker

Vandaag, 29 oktober, is het rapport ‘Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker’ verspreid onder de ziekenhuizen. Dit rapport gaat in op het aantal oncologische patiënten met een invasieve tumor dat is gediagnosticeerd en behandeld in de ziekenhuizen in vergelijking met regionale en landelijke cijfers. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DHD en IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie.

Lees dit artikel

Leren van de zorg tijdens de coronapiek

Tijdens de coronapiek in het voorjaar ging veel aandacht uit naar patiënten op de ic. Het grootste deel van de COVID-19-patiënten werd echter opgenomen op de verpleegafdelingen, terwijl de reguliere zorg werd opgeschort. Wat kunnen ziekenhuizen leren over de zorg bij al hun patiënten? In een rapportage van DHD krijgen zij inzage in hun eigen cijfers, afgezet tegen het regionale en landelijke beeld. In dit artikel ziet u enkele landelijke resultaten.

Lees dit artikel