Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Digitale rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

​Alle ziekenhuizen hebben sinds maandag 16 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2021, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De rapportage is net als vorig jaar een digitale, interactieve tool. Naast de rapportage zijn achterliggende microbestanden samengesteld. Gemachtigde contactpersonen hebben een e-mail met downloadinstructie ontvangen.

Lees dit artikel

Jaaroverzicht 2021 gepubliceerd

We blikken graag met u terug naar 2021. In dit jaarbeeld ziet u hoe DHD de zorginstellingen het afgelopen jaar heeft ondersteund bij de processen om data efficiënt en veilig vast te leggen en aan te leveren en het potentieel van de data zo goed mogelijk te benutten. Bij welke activiteiten was u betrokken of zijn relevant voor u?

Lees dit artikel

Transparantiekalender MSZ openbaar beschikbaar in SKI

De Transparantiekalender MSZ van Zorginstituut Nederland is vanaf nu openbaar toegankelijk via Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI). De betreffende kwaliteitsindicatoren zijn te bereiken via de homepage van SKI onder ‘Voor u beschikbare gegevens’.

Lees dit artikel

DT aangesloten op otologische kwaliteitsregistratie DOQ

Donderdag 21 april zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.24) en Verrichtingenthesaurus (2.22) gepubliceerd. In totaal zijn 567 concepten gewijzigd. De diagnoselijst van KNO is geoptimaliseerd en sluit nu aan op de Dutch Otological Quality registry (DOQ). Daarnaast zijn er met name belangrijke wijzigingen voor de specialismen Verloskunde en gynaecologie en Inwendige geneeskunde.

Lees dit artikel

Nieuwe COVID-informatie in ZOOM

Ieder kwartaal verschijnt de ZOOM-rapportage met de kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In deze eerste editie van 2022 is de informatie om de impact van COVID op de zorg te duiden verder aangevuld. Het hoofdstuk 'COVID in beeld' is uitgebreid met de gemiddelde IC-opnameduur voor COVID-opnamen. Daarnaast is er in deze editie onderscheid gemaakt tussen opnamen met COVID-19 als hoofd- en nevendiagnose. In het hoofdstuk ‘Verleende zorg’ zijn de algehele gemiddelde IC-opnameduur en de opnameduur van klinische opnamen en IC-opnamen exclusief COVID-opnamen in kaart gebracht.

Lees dit artikel

Voortgang project AI-ondersteund coderen

In samenwerking met 20 ziekenhuizen ontwikkelt DHD een methode die ondersteunt bij de ICD-10-diagnosecodering van ziekenhuisopnamen. Dat doen we op basis van machine learning. Op dit moment kan circa 50 procent van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose worden voorzien. In de volgende fase voeren we het AI-ondersteund coderen nog verder door.

Lees dit artikel

Implementatie VT leidt tot nieuwe termen

​Donderdag 17 februari zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.23) en Verrichtingenthesaurus (2.21) gepubliceerd. In totaal zijn 521 concepten gewijzigd. Een groot deel van de wijzigingen vloeit voort uit de implementatie van de Verrichtingenthesaurus in Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente.

Lees dit artikel

Ontwikkeling SMR-model voor COVID-19

Dit jaar hebben de LBZ-indicatoren over het afgelopen registratiejaar (2021) wederom alleen betrekking op de reguliere zorg. Wel gaat het CBS voor het eerst een specifiek SMR-berekeningsmodel ontwikkelen voor opnamen van patiënten met COVID-19. Ieder jaar ontvangen ziekenhuizen eind mei de Rapportage LBZ-indicatoren (OLO, Heropnamenratio en voorlopige HSMR) en eind september het HSMR-rapport (met de definitieve HSMR-cijfers). Net als vorig jaar hebben IGJ, NZa, CBS en DHD besloten dat opnamen met hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1,U07.2 en U10.9) hier nog niet in worden meegenomen. Ziekenhuizen dienen hun LBZ-indicatoren over 2021 met betrekking tot de reguliere zorg te rapporteren aan de IGJ. Ook de definitieve (H)SMR-cijfers over 2021 die gepubliceerd moeten worden in het kader van de NZa-regeling betreffen alleen de reguliere zorg.

Lees dit artikel

Twee jaar stroomlijnen kwaliteitsregistraties: de resultaten

​Meer grip, minder lasten. Vanuit deze ambitie startten wij in 2020, in opdracht van de NVZ en NFU, met een programma voor het stroomlijnen en vereenvoudigen van kwaliteitsregistraties. De afgelopen twee jaar hebben wij u steeds via losse nieuwsberichten geïnformeerd over de vorderingen in dit programma. In dit bericht zetten we de resultaten op een rij.

Lees dit artikel

Verbeterde functionaliteiten en nieuw design voor SKI

​Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) heeft een grote update gekregen. De nieuwe versie van de online vergelijkingstool voor kwaliteitsindicatoren beschikt over verbeterde functionaliteiten en een nieuw design, waarmee de gebruiksvriendelijkheid verder toeneemt. Iedereen met een DHD-account kan gebruikmaken van SKI.

Lees dit artikel

ZKVI: registratie van boostervaccinaties

​24 ziekenhuizen zijn vanaf 6 december 2021 gestart met het toedienen van COVID-19-boostervaccinaties bij personeel van huisartsenpraktijken, ambulancemedewerkers en medewerkers van categorale instellingen. Meerdere ziekenhuizen ondersteunen de GGD bovendien bij het vaccineren van burgers. Voor het registreren van de boostervaccinaties maken ziekenhuizen gebruik van ZKVI.

Lees dit artikel

Speciaal COVID-hoofdstuk in decembereditie ZOOM

Vandaag is de nieuwe editie van ZOOM verschenen, de periodieke rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk ‘COVID in beeld’, wat op hoofdlijnen een overzicht geeft van de zorg voor coronapatiënten.

Lees dit artikel