Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Inzicht in acute zorg met nieuwe monitor

De in de STZ samenwerkende topklinische ziekenhuizen hebben vanaf vandaag inzicht in de acute zorgdata via een nieuwe online monitor. De inzichten kunnen zij gebruiken voor het optimaal inrichten van de acute zorg. De Monitor acute zorg is door DHD ontwikkeld op initiatief van de STZ. Mogelijk komt de monitor binnenkort beschikbaar voor alle ziekenhuizen; de STZ en NVZ zijn hierover met elkaar in gesprek.

Lees dit artikel

ICD-10-codeadviezen oktober beschikbaar

Op 27 oktober 2021 zijn de nieuwe ICD-10 codeadviezen gepubliceerd. Het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20221001.pdf' kunt u op deze pagina downloaden. Op pagina 156 vindt u een overzicht van de nieuwe en gewijzigde codeadviezen. We attenderen u graag op een drietal onderwerpen waar veel individuele adviezen over zijn uitgebracht, maar waarover nu een ander inzicht is. Met deze nieuwe adviezen komen alle eerdere (individuele) adviezen te vervallen.

Lees dit artikel

Neurochirurgie als eerste volledig gekoppeld aan SNOMED in Diagnosethesaurus

​Donderdag 20 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 211 wijzigingen doorgevoerd. Het specialisme Neurochirurgie heeft hierbij de primeur met volledige aansluiting aan SNOMED CT.

Lees dit artikel

September-editie ZOOM in nieuw design

Eind september is de nieuwe editie van ZOOM verschenen. De kwartaalrapportage heeft een nieuw, fris design, waardoor het rapport overzichtelijker en beter leesbaar is. Ook heeft het thema ‘Wachttijden’ nu een eigen hoofdstuk. Met ZOOM krijgt u inzicht in de kerncijfers en macro-ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in de thema’s ‘Verleende zorg’, ‘Wachttijden’, 'COVID in beeld' en ‘Dure geneesmiddelen’.

Lees dit artikel

Toevoegen IGJ-indicatoren 2021 maakt SKI compleet

​Eerder dit jaar werden de data voor de Transparantiekalender medisch-specialistische zorg (MSZ) en medisch-specialistische revalidatie (MSR) van verslagjaar 2021 toegevoegd aan SKI. Binnen de Transparantiekalender MSZ is bovendien een aantal meerkeuzevragen en ja/nee-vragen beschikbaar gesteld voor de verslagjaren 2020 en 2021.

Lees dit artikel

COVID-19 bijlage bij HSMR-rapport

​Op 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2019-2021 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. Als extra bijlage is de rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ bijgevoegd. De gedrukte rapporten zijn op 27 september verzonden naar de raden van bestuur.

Lees dit artikel

AI-ondersteund coderen werpt zijn vruchten af

​Samen met 20 ziekenhuizen ontwikkelen we een AI-model dat de codering van dagopnamen ondersteunt en waar mogelijk automatiseert. De ontwikkeling van het model bevindt zich in de afrondende fase: het is inmiddels in staat ongeveer 65% van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose te voorzien.

Lees dit artikel

Ruim 400 wijzigingen in thesauri

Donderdag 18 augustus zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 410 wijzigingen doorgevoerd. In de Diagnosethesaurus zijn 166 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel hiervan (87) betreft gewijzigde, toegevoegde of verwijderde SNOMED CT-koppelingen. De overige aanpassingen komen voort uit verzoeken vanuit ziekenhuizen.

Lees dit artikel

Reumatologen leren en verbeteren met DQRA-dashboard

​Op 30 juni 2022 kwamen reumatologen (digitaal) bij elkaar om het DQRA-dashboard nader te bekijken. Dit dashboard geeft via verschillende visuele weergaven inzicht in de kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis en andere reumatologische aandoeningen. DHD heeft niet alleen de data geactualiseerd, maar ook nieuwe informatie beschikbaar gesteld om extra analyses te kunnen maken.

Lees dit artikel

Intensivering samenwerking IKNL en DHD

​Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst formaliseerden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD de verdere intensivering van hun samenwerking. In deze overeenkomst is vastgelegd dat IKNL en DHD gezamenlijk zo volledig mogelijke inzichten over de oncologische zorg bieden en daarbij de registratielast verminderen. Zo komt relevante informatie sneller beschikbaar voor ziekenhuizen en beleidsmakers.

Lees dit artikel

ICD-10-codeadviezen juli 2022 en handreiking online naslag

Op 19 juli 2022 zijn de nieuwe ICD-10-codeadviezen, vastgesteld door de Expertgroep ICD-10, gepubliceerd. U kunt het document (versie 20220701) hier downloaden. Op pagina 149 ziet u wat de nieuwe en gewijzigde codeadviezen zijn. De expertgroep heeft bovendien een selectie van webpagina’s gebundeld waar u informatie kunt vinden over ziektebeelden, anatomie en suggesties voor ICD-10-codes.

Lees dit artikel

De nieuwe Patiëntenmonitor is live

Vandaag is de nieuwe versie van de Patiëntenmonitor live gegaan. De monitor is de afgelopen maanden met inbreng van enkele gebruikers ontwikkeld. De tool is gebouwd in Power BI en is daardoor sneller, uitgebreider en heeft meer mogelijkheden. Zo kunt u in de nieuwe Patiëntenmonitor eenvoudig het aantal uitgevoerde verrichtingen ophalen voor een specifiek(e) zorgactiviteit, diagnose(groep) en/of specialisme. Dit kan vervolgens weer worden opsplitst naar onder andere leeftijdscategorie, geslacht en sociaaleconomische status. Ook is de analysetool vervangen en nu onderdeel van het Power BI-rapport.

Lees dit artikel