Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Samenwerking VWS en DHD verwerking COVID-vaccinaties

​Van 22-29 mei namen 14 ziekenhuizen deel aan de vaccinatiepilot in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma COVID-19. Ziekenhuizen legden de circa 5.000 vaccinaties vast in het door het ministerie van VWS ontwikkelde registratiesysteem ZKVI. DHD werd door VWS gevraagd om als verwerker voor de ziekenhuizen op te treden.

Lees dit artikel

‘Nu investeren in de Verrichtingenthesaurus is meedenken over de toekomst’

Ziekenhuis St Jansdal heeft als eerste Epic-ziekenhuis de VT in gebruik genomen. In een periode van tien weken gingen de CBV-codes eruit en zijn de VT-termen het uitgangspunt van de verrichtingenregistratie geworden. Op donderdag 17 juni 2021 deelden...

Lees dit artikel

Derde ziekenhuis over op Verrichtingenthesaurus

​Na Noordwest Ziekenhuisgroep en Ziekenhuis St Jansdal heeft ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de Verrichtingenthesaurus in gebruik genomen. DHD heeft CWZ begeleid bij het implementeren van deze landelijke standaard voor het vastleggen van medische verrichtingen. CMIO William van der Stappen omschrijft de overgang als een belangrijke stap naar meer uniformiteit en standaardisatie in de verslaglegging.

Lees dit artikel

T-Rex: voor elke registratiedatum inzicht in status thesauri

De T-Rex, de viewer voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus, is uitgebreid met een datumkiezer. Met dit nieuwe filter kunnen fouten in geregistreerde diagnosen en verrichtingen makkelijker opgespoord worden. ‘Dit helpt ons om een registratiecode te vinden die op een specifiek moment geldig was.’

Lees dit artikel

Koppeling rondom hergebruik data voor kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD hebben in opdracht van de ziekenhuizen een samenwerking gerealiseerd rondom hergebruik van al beschikbare data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ). Dit kan ziekenhuizen een aanzienlijke vermindering van de registratielast en meer inzicht in de kwaliteit van zorg opleveren. De eerste koppeling richt zich op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Lees dit artikel

Spiegelinformatie staaroperaties voor oogartsen

Vanaf vandaag kunnen oogartsen gebruikmaken van het online dashboard met spiegelinformatie over uitgevoerde staaroperaties. Door de uitkomsten van hun staaroperaties te vergelijken met die van artsen binnen de eigen instelling, binnen soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers, kunnen zij gericht inzichten opdoen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het dashboard is gebaseerd op de data uit de cataractregistratie, die DHD in opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt. Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten.

Lees dit artikel

Systemische auto-immuunziekten beter vindbaar in DT

De nieuwe versies van de Diagnose- (3.18) en Verrichtingenthesaurus (2.16) zijn vandaag gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 888 concepten gewijzigd. Er zijn met name nieuwe SNOMED-CT-koppelingen toegevoegd, maar daarnaast is binnen het project ARCH de vindbaarheid van systemische auto-immuunziekten verbeterd.

Lees dit artikel

Nieuw: benchmark inkoopuitgaven medische hulpmiddelen

In opdracht van de NFU heeft DHD een benchmark beschikbaar gesteld voor de inkooptarieven van medische hulpmiddelen. Met de benchmark kunnen de umc’s onderling hun inkooptarieven vergelijken en zo onder andere inzichten opdoen voor gezamenlijke inkoop. De Nederlandse umc’s trekken al langere tijd met elkaar op bij het inkopen van medische hulpmiddelen.

Lees dit artikel

Invloed van COVID-19 op HSMR, OLO en Heropnamenratio 2020

​Ook dit jaar ontvangen ziekenhuizen weer een rapportage over de LBZ-indicatoren (eind mei) en een HSMR-rapport (eind september). Wel is er dit jaar een aanpassing vanwege de grote impact van COVID-zorg in de ziekenhuizen. IGJ, NZa, CBS en DHD hebben gezamenlijk besloten dat de rapportages over registratiejaar 2020 alleen betrekking hebben op de reguliere zorg. Opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1 en U07.2) worden uitgesloten van de analyses.

Lees dit artikel

Informatieproducten niet meer ondersteund door IE 11

Als u onze informatieproducten gebruikt in Internet Explorer 11 (IE11) zijn mogelijk niet alle functionaliteiten beschikbaar. De webbrowser is verouderd waardoor nieuwe functionaliteiten niet ondersteund worden. We adviseren u gebruik te maken van actief ondersteunde browsers zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox. Internet Explorer was Microsofts standaardbrowser totdat in 2015 Microsoft Edge gelanceerd werd. Microsoft heeft te kennen gegeven de laatste versie van IE nog wel te voorzien van beveiligingsupdates, maar geen technische verbeteringen meer door te voeren. Het softwarebedrijf heeft aangegeven dat vanaf 17 augustus 2021 de Microsoft-365 applicaties ook niet meer gebruikt kunnen worden in IE11.

Lees dit artikel

Dynamisch inzicht in zorg reumatoïde artritis

​Tijdens een online spiegelbijeenkomst van de NVR op 26 november, bespraken reumatologen de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie DQRA met elkaar. Zij gebruikten hiervoor de informatie uit het dynamische DQRA-dashboard. Door verschillende zorg- en patiëntkenmerken te combineren, kwamen steeds nieuwe inzichten naar voren die aanleiding vormden om met elkaar in gesprek te gaan over de praktijkvariatie en kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis.

Lees dit artikel

DHD sluit aan bij SDV voor meer grip op kwaliteitsregistraties

​Dutch Hospital Data (DHD) sluit als zesde partner aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). De ICT-partners voor kwaliteitsregistraties hebben zich verenigd om in concrete werkpakketten de grip op data te versterken, registratielast voor zorgprofessionals te verlichten en transparantie te vergroten. Kwaliteitsregistraties dragen bij aan continue verbetering van de zorg. Vanwege deze meerwaarde is het aantal registraties de aflopen jaren sterk toegenomen en neemt de wens om registratielasten verder te verlichten toe.

Lees dit artikel