Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Pilotversie Complicatiemonitor in HDV beschikbaar

Vanaf vandaag kan in de HDV gebruik worden gemaakt van de pilotversie van de Complicatiemonitor. Deze interactieve tool geeft inzicht in de aandoeningen ontstaan tijdens opname. HDV-gebruikers hebben hiermee ziekenhuisbreed inzicht in de resultaten en de mogelijkheid deze te vergelijken met een peergroup.

Lees dit artikel

Nieuwe mogelijkheden voor eenduidige registratie

Maandag 20 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.22) en Verrichtingenthesaurus (2.20) gepubliceerd. In deze grootste uitlevering van het jaar zijn bijna 10.000 concepten gewijzigd, met nieuwe mogelijkheden en aanpassingen voor onder andere klinisch genetici, orthopeden en sportartsen. Ook is de RZ22c verwerkt.

Lees dit artikel

Geen Log4j aanwezig in informatieproducten

Wereldwijd worden systemen aangevallen via een Log4j-kwetsbaarheid. In de informatieproducten van DHD wordt geen gebruikgemaakt van Log4j, de producten zijn veilig om te gebruiken. Ook hebben we samen met onze IT-partners de door DHD zelf gebruikte systemen geïnventariseerd en waar nodig gepatched/geüpdatet. We blijven alle informatie omtrent deze dreiging actief volgen.

Lees dit artikel

Betere oorzorg met KNO-kwaliteitsregistratie

De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied (NVKNO) start in 2022 met een landelijke kwaliteitsregistratie voor oorchirurgie. KNO-artsen zien de uitkomstinformatie terug in een online dashboard, waarmee ze zichzelf kunnen vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende KNO-artsen in Nederland.

Lees dit artikel

Cataractregistratie aangevuld met historische data

De data in het dashboard van de kwaliteitsregistratie van cataract zijn vanaf vandaag aangevuld met de data die artsen eerder vastlegden in de oude omgeving. Artsen kunnen uitgevoerde staaroperaties nu ook spiegelen aan operaties van voor januari 2021. DHD heeft de Cataractregistratie vanaf januari 2021 in beheer gekregen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). In mei is het dashboard gelanceerd waar artsen de uitkomsten van hun operaties kunnen vergelijken met die van artsen uit de eigen instelling, soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers. Tot vandaag waren hierin enkel de data in te zien die vanaf januari door DHD zijn verzameld. Hier zijn nu de operaties uit de voorgaande registratie aan toegevoegd. Dit geeft beter inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg door de tijd heen en maakt het mogelijk eventuele trends te ontdekken.

Lees dit artikel

Neem een kijkje in de Codeerspiegel

Vanaf 1 december kunt u gebruikmaken van de Codeerspiegelspiegel in het LBZ-portaal. Hierin ziet u hoe uw ziekenhuis codeert in vergelijking met andere ziekenhuizen in uw peergroup. Afwijkingen gesignaleerd? Gebruik ze als startpunt voor meer inzicht en verbetering van de registratie. Voor elke ICD-10-code wordt het aantal coderingen van uw ziekenhuis vergeleken met het verwachte aantal coderingen. Dit verwachte aantal is gebaseerd op de diagnosecodering van de andere ziekenhuizen in uw peergroup. In de Codeerspiegel laten we hiervan de 15 grootste afwijkingen zien. In het geval van vermoedelijke overcodering is het mogelijk de specifieke opnamen te bekijken en hier analyses op uit te voeren.

Lees dit artikel

Volgende ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus

Na Noordwest Ziekenhuisgroep, St Jansdal, CWZ en MCL heeft nu ook ZGT de Verrichtingenthesaurus (VT) in gebruik genomen. Het Twentse ziekenhuis, dat voorheen rechtstreeks ZA-codes registreerde, heeft de overstap naar de VT laten samenvallen met een nieuwe versie van het epd van ChipSoft (HiX 6.3). ​Dit gezamenlijk oppakken van twee implementaties heeft voordelen op technisch gebied, maar ook in het gebruik. Zorgverleners hoeven immers maar één keer te wennen aan eventuele aanpassingen in het gebruik. Daarnaast kan de interne voorlichting over de VT gebundeld worden met die van de nieuwe versie van HiX. Deze aanpak werd eerder al succesvol toegepast door Noordwest Ziekenhuisgroep.

Lees dit artikel

Vergelijk uw uitkomstmaten voor Revalidatie Impact Scores

Revalidatiecentra kunnen sinds deze maand hun uitkomstmaten met elkaar vergelijken via het dashboard Revalidatie Impact Scores, dat is ontwikkeld door DHD. Met de informatie in het dashboard wil de Stichting Revalidatie Impact de kwaliteit van de medisch-specialistische revalidatie verder verbeteren. Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, analyseren, vergelijken en verspreiden.

Lees dit artikel

Nieuwe inzichten tijdens spiegelbijeenkomst reuma

De data van 2020 zijn toegevoegd aan het DQRA-dashboard, het dashboard dat reumatologen inzicht geeft in de kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis. De reumatologen van 30 deelnemende zorginstellingen wisselden hun inzichten eind november tijdens een spiegelbijeenkomst met elkaar uit om samen mogelijke verbeteringen te realiseren. De aanlevering voor DQRA, de kwaliteitsregistratie rondom reumatoïde artritis van de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR), liep van augustus tot medio oktober. De 30 zorginstellingen die dit jaar deelnemen konden via het Datahub-portaal gegevens zoals de DAS28-uitkomstmaten aanleveren.

Lees dit artikel

Gebruikerssessie HDV 2025: Cijfers + intuïtie = inzicht

Data hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven. Zo blijkt ook tijdens de gebruikerssessie HDV 2025, die onder invloed van de coronacijfers van fysiek naar digitaal is omgezet. De 40 aanwezige zorgprofessionals gaan in gesprek over de interpretatie van zorgdata en denken mee over de nieuwe complicatiemonitor in de HDV. ‘Stap je in de auto?’ De vraag van Sjoukje van der Bij, informatieanalist Patiëntenzorg & kwaliteit bij DHD, is ogenschijnlijk eenvoudig. De onderliggende informatie is bovendien voor iedereen hetzelfde

Lees dit artikel

Samen naar efficiënte aanleveringen

‘Wij zijn een club uit Utrecht die iets moois doet met data’, trapt dagvoorzitter Stef Meihuizen (DHD) de tweede gebruikerssessie OmniQ af. Dat moois is inmiddels een breed palet aan producten en diensten, blijkt ook uit het programma van de sessies. Van efficiënt data aanleveren via OmniQ tot het terugkoppelen van waardevolle spiegelinformatie met SKI. En dat in nauwe samenwerking met andere partijen, waarvan IGJ, Zorginstituut, NVZ, DICA en MRDM aanwezig zijn. 200 bezoekers verdeeld over twee digitale bijeenkomsten: er is als vanouds veel belangstelling voor de gebruikerssessies OmniQ. Kwaliteitsadviseurs, BI-consulenten, artsen, datamanagers en marktanalisten bij ziekenhuizen en inmiddels ook revalidatie-instellingen… allemaal zijn ze betrokken bij de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender en Basisset MSZ. Deze aanlevering loopt ook dit jaar op de vertrouwde wijze via OmniQ, waarbij het inmiddels als een traditie voelt om het registratiejaar met elkaar af te trappen.

Lees dit artikel

Monitor Oncologische Zorg (IKNL) voor alle ziekenhuizen

​Ziekenhuizen kunnen vanaf oktober gebruikmaken van de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. De monitor is een resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD.

Lees dit artikel