Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Nieuwe inzichten tijdens spiegelbijeenkomst reuma

De data van 2020 zijn toegevoegd aan het DQRA-dashboard, het dashboard dat reumatologen inzicht geeft in de kwaliteit van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis. De reumatologen van 30 deelnemende zorginstellingen wisselden hun inzichten eind november tijdens een spiegelbijeenkomst met elkaar uit om samen mogelijke verbeteringen te realiseren. De aanlevering voor DQRA, de kwaliteitsregistratie rondom reumatoïde artritis van de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR), liep van augustus tot medio oktober. De 30 zorginstellingen die dit jaar deelnemen konden via het Datahub-portaal gegevens zoals de DAS28-uitkomstmaten aanleveren.

Lees dit artikel

Gebruikerssessie HDV 2025: Cijfers + intuïtie = inzicht

Data hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven. Zo blijkt ook tijdens de gebruikerssessie HDV 2025, die onder invloed van de coronacijfers van fysiek naar digitaal is omgezet. De 40 aanwezige zorgprofessionals gaan in gesprek over de interpretatie van zorgdata en denken mee over de nieuwe complicatiemonitor in de HDV. ‘Stap je in de auto?’ De vraag van Sjoukje van der Bij, informatieanalist Patiëntenzorg & kwaliteit bij DHD, is ogenschijnlijk eenvoudig. De onderliggende informatie is bovendien voor iedereen hetzelfde

Lees dit artikel

Samen naar efficiënte aanleveringen

‘Wij zijn een club uit Utrecht die iets moois doet met data’, trapt dagvoorzitter Stef Meihuizen (DHD) de tweede gebruikerssessie OmniQ af. Dat moois is inmiddels een breed palet aan producten en diensten, blijkt ook uit het programma van de sessies. Van efficiënt data aanleveren via OmniQ tot het terugkoppelen van waardevolle spiegelinformatie met SKI. En dat in nauwe samenwerking met andere partijen, waarvan IGJ, Zorginstituut, NVZ, DICA en MRDM aanwezig zijn. 200 bezoekers verdeeld over twee digitale bijeenkomsten: er is als vanouds veel belangstelling voor de gebruikerssessies OmniQ. Kwaliteitsadviseurs, BI-consulenten, artsen, datamanagers en marktanalisten bij ziekenhuizen en inmiddels ook revalidatie-instellingen… allemaal zijn ze betrokken bij de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender en Basisset MSZ. Deze aanlevering loopt ook dit jaar op de vertrouwde wijze via OmniQ, waarbij het inmiddels als een traditie voelt om het registratiejaar met elkaar af te trappen.

Lees dit artikel

Monitor Oncologische Zorg (IKNL) voor alle ziekenhuizen

​Ziekenhuizen kunnen vanaf oktober gebruikmaken van de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. De monitor is een resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD.

Lees dit artikel

Nieuwe diagnoseterm voor COVID-19-vaccinatie

Donderdag 21 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.21) en Verrichtingenthesaurus (2.19) gepubliceerd. In totaal zijn 1.120 concepten gewijzigd. Een nieuwe Nederlandse editie van SNOMED CT door Nictiz heeft mede geleid tot een groot aantal nieuwe afleidingen.

Lees dit artikel

Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 verspreid met HSMR-rapport

Maandag 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2018-2020 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. De raden van bestuur ontvangen volgende week de gedrukte versies van het rapport. Als extra bijlage is dit jaar de DHD-rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2020’ bijgevoegd.

Lees dit artikel

Kwaliteitsindicatoren klinieken 2020 compleet in SKI

​Vanaf vandaag is ook de Basisset MSZ 2020 van klinieken beschikbaar in de benchmarkingtool SKI. De IGJ heeft de data deze maand openbaar gemaakt. De indicatoren van de Transparantiekalender 2020 van de klinieken en de Basisset MSZ 2018 en 2019 waren eerder dit jaar al te zien in SKI.

Lees dit artikel

80% minder registratielast bij aanlevering Cataract

Wat levert automatische aanlevering voor een kwaliteitsregistratie op aan registratielastvermindering? Het programma Registratie aan de bron beantwoordde deze vraag voor Cataract. Het antwoord: in potentie ontstaat er 80% minder registratielast bij de aanlevering én een hogere datakwaliteit.

Lees dit artikel

Ongewenste gevolgen COVID-19-vaccinatie opgenomen in DT

De nieuwe ICD-10-code voor ongewenste gevolgen door COVID-19-vaccinatie is toegevoegd aan de nieuwe versie van de Diagnosethesaurus (3.20) die vandaag is uitgeleverd met de Verrichtingenthesaurus (2.18). In totaal zijn 1001 concepten gewijzigd, waarvan het grootste deel bestaat uit nieuwe SNOMED-CT-koppelingen. Tevens heeft een eenduidigheidsactie voor de Vereniging Dermatologie en Venereologie plaatsgevonden en zijn bij Neurologie koppelingen voor de lateraliteit veranderd.

Lees dit artikel

Aanlevering kwaliteitsregistratie DQRA van start

De aanlevering voor DQRA, de kwaliteitsregistratie van de SKR rondom reumatoïde artritis, is weer gestart. Tot 15 oktober kunnen deelnemende instellingen data aanleveren via het webportaal van de Datahub. De resultaten worden in november gepubliceerd in het DQRA-dashboard. De gegevens die via de Datahub worden aangeleverd, betreffen onder andere uitkomsten van ziekteactiviteitsmetingen, de zogenaamd DAS28-uitkomstmaten.

Lees dit artikel

Gezamenlijk grootschalig onderzoek naar long-COVID

​In oktober 2021 gaat een grootschalig onderzoek naar long-COVID van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsengeneeskunde en DHD. De bijdrage van DHD bestaat uit het aanleveren van geanonimiseerde LBZ-data en inbrengen van inhoudelijke expertise.

Lees dit artikel

Inzicht in aandeel digitale consulten

​Een van de ambities van de NVZ is om dit jaar 25% minder fysieke polikliniekbezoeken te laten plaatsvinden door de inzet van digitale zorg. Met de Monitor digitale zorg, ontwikkeld door DHD, kunnen de NVZ-ziekenhuizen hun voortgang inzien. De Monitor digitale zorg is sinds juli beschikbaar voor leden van de NVZ. DHD heeft de monitor in opdracht van het Programma Digitale Zorg ontwikkeld op basis van gegevens uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Ziekenhuizen zien in de monitor welk deel van de consulten digitaal is gevoerd en kunnen dit aandeel vergelijken met andere ziekenhuizen. Voor meer inzicht kan het ziekenhuis de eigen digitale consulten verder uitsplitsen naar onder andere type digitaal consult (zoals beeldbellen of telemonitoring), specialisme, diagnosegroep en leeftijd van de patiënt.

Lees dit artikel