Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Intensivering samenwerking IKNL en DHD

​Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst formaliseerden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD de verdere intensivering van hun samenwerking. In deze overeenkomst is vastgelegd dat IKNL en DHD gezamenlijk zo volledig mogelijke inzichten over de oncologische zorg bieden en daarbij de registratielast verminderen. Zo komt relevante informatie sneller beschikbaar voor ziekenhuizen en beleidsmakers.

Inzichten voor zorgprofessionals en ziekenhuismedewerkers

Aan de basis liggen de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) die wordt beheerd door IKNL en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), beheerd door DHD. Gezamenlijk bevatten deze databronnen gegevens over alle oncologische diagnoses en behandelingen in Nederland. Door gecombineerd gebruik van de NKR en de LBZ ontstaat een zeer rijke databron voor klinische informatie, wetenschappelijk onderzoek en betere patiëntinformatie. Deze databronnen worden bovendien verder verrijkt met onder andere gegevens over de kwaliteit van leven van patiënten.

Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL: ‘Onze doelstelling is om zorgprofessionals optimaal te ondersteunen met de juiste informatie in de spreekkamer, waarmee zij patiëntgerichte informatie kunnen geven voor het proces van gedeelde besluitvorming. Want wat de behandeluitkomsten zijn voor een specifieke groep patiënten met co-morbiditeit, weten we op dit moment vaak nog niet. We worden stap voor stap beter in het ondersteunen van de praktijk. En daarvoor is het cruciaal dat we databronnen met elkaar verbinden.’ Gert-Jan van Boven, directeur DHD: ‘Niet alleen onze databronnen zijn complementair. In onze samenwerking brengen we ook de verschillende competenties van onze organisaties en onze netwerken bijeen. Ook dat heeft veel voordelen voor behandelaren en ziekenhuizen.’

Monitor Oncologische Zorg

IKNL en DHD realiseerden samen al de Monitor Oncologische Zorg met snelle stuurinformatie over het aantal diagnoses en behandelingen voor kanker. Onlangs is hier informatie over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten aan toegevoegd. Ziekenhuizen beschikken met de monitor over een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau. Deze monitor heeft ziekenhuizen in de afgelopen jaren onder andere ondersteund bij het realiseren van inhaalzorg en het creëren van inzicht voor beleidsmakers.

Meer voordelen door geïntegreerde processen

De partijen hebben bovendien afgesproken gezamenlijk te werken aan het verminderen van de registratielast van professionals in de ziekenhuizen. Dit betreft processen met betrekking tot datacollectie in ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook de toepassing van AI. Processen en infrastructuren voor dataverzameling, -validatie en -verwerking, en het delen van data worden, waar mogelijk en van meerwaarde voor de behandelaren en ziekenhuizen, met elkaar geïntegreerd. De mogelijkheden hiervoor worden vastgelegd in technische en juridische afspraken.