Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Federatie Medisch Specialisten formeel toegetreden tot DHD-bestuur

​De NVZ, de NFU, de Federatie Medisch Specialisten (Federatie) en DHD zijn verheugd mee te kunnen delen dat de Federatie vanaf 28 oktober 2022 formeel onderdeel uitmaakt van het bestuur van de stichting DHD. Hiermee wordt de betrokkenheid van medisch specialisten bij de organisatie van de datastromen en informatievoorziening voor en over de medisch-specialistische zorg verder vergroot. Dat is belangrijk omdat goede data en stuurinformatie onmisbaar zijn bij het aangaan van de uitdagingen waar de gezondheidszorg de komende jaren mee wordt geconfronteerd.

De plannen voor de uitbreiding van het DHD-bestuur met de Federatie gaan inmiddels alweer enkele jaren terug. Ate van der Zee, voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG en tevens voorzitter van het DHD-bestuur: ‘In 2018 hebben we de eerste stappen gezet. Vanaf dat jaar is de Federatie als toehoorder aanwezig bij de bestuursvergaderingen van DHD. Dit beviel alle partijen zo goed, dat we gezamenlijk besloten de benodigde statutenwijziging in gang te zetten.’

De besturen van de NVZ en NFU hebben ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging, waarmee de Federatie dezelfde rechten en verplichtingen als de NVZ en NFU heeft binnen het DHD-bestuur. Ook het bestuur van de Federatie is akkoord gegaan met de inhoud van de statuten.

Vermindering registratielast, verbetering informatiepositie en zorgprocessen

Met de NVZ, NFU en Federatie in het bestuur zijn respectievelijk de ziekenhuizen, umc’s én medisch specialisten vertegenwoordigd binnen DHD. Hiermee is gewaarborgd dat altijd vanuit een brede blik naar registratie-, data en informatievraagstukken wordt gekeken.

Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers, bestuursleden Federatie-bestuur: 'Er zijn zoveel onderwerpen waarop we elkaar kunnen versterken op datagebied. Met onze kennis van de medische inhoud kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gegevens op de juiste manier kunnen worden vastgelegd, geduid worden en voor kwaliteitsdoeleinden worden teruggekoppeld aan de medisch specialist. Door goede terugkoppeling van verkregen inzichten kan vervolgens het zorgproces op alle fronten verder worden verbeterd. Ook hebben we allen baat bij eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik. Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben elkaar nodig om dit, en daarmee vermindering van de administratieve lasten, te realiseren. DHD kan hier een verbindende, coördinerende rol in spelen.'

Een onderwerp waar al lange tijd intensief op wordt samengewerkt met de Federatie, met name via de wetenschappelijke verenigingen, zijn de registratiestandaarden voor eenduidige registratie aan de bron. Ook op het gebied van kwaliteitsregistraties en data-initiatieven rondom passende zorg wordt afstemming met elkaar gezocht. Alle partijen kijken ernaar uit om de samenwerking op deze en nieuwe onderwerpen te intensiveren, zowel op strategisch als operationeel niveau.

Zeskoppig bestuur

Het DHD-bestuur bestaat per 28 oktober 2022 officieel uit zes leden. Elke partij is vertegenwoordigd door twee personen.

  • Vanuit de NFU: prof. dr. A.G.J. van der Zee (voorzitter raad van bestuur UMCG) en drs. J.C.E. Kursten (lid raad van bestuur UMC Utrecht)
  • Vanuit de NVZ: drs. L de Beukelaar (voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis) en drs. E. van der Meer (voorzitter raad van bestuur BovenIJ ziekenhuis)
  • Vanuit de Federatie: dr. S.C. Tromp (neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum) en dr. I.J.A.M. Verberk-Jonkers (internist-nefroloog en CMIO Maasstad Ziekenhuis)

Een heldere missie

DHD heeft een heldere missie: het stroomlijnen van de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data. Als schakel tussen instellingen zorgt DHD ervoor dat die landelijke samenwerking gecoördineerd plaatsvindt. Dat kan op allerlei manieren: van het slim registeren en efficiënt ontsluiten van data tot het ontwikkelen van informatieproducten voor inzicht, sturen, leren en verbeteren. Ook brengt DHD professionals, waaronder medisch specialisten, kwaliteitsadviseurs, financials en dataspecialisten, bijeen om te leren van elkaar.