Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Inzicht in complexe hartzorg in regionale netwerken dankzij koppeling NHR en LBZ 

In opdracht van 64 van de 69 Nederlandse ziekenhuizen hebben de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD een koppeling gerealiseerd tussen de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ) en de NHR kwaliteitsregistraties hartchirurgie, dotters, ablaties, transcatheter hartklep interventies en pacemaker- of ICD-implantaties. Deze koppeling maakt het mogelijk om binnen het Waardegedreven Hartzorg programma van de NHR de zorgconsumptie van patiënten en een veelheid aan kwaliteitsindicatoren zoals ligduur, doorlooptijden, heropnames, eerste hulp bezoeken en ingezette diagnostiek in beeld te brengen.

Naast het vergroten van inzicht in de kwaliteit van de geconcentreerde complexe hartzorg zelf, geeft deze koppeling unieke én essentiële informatie over de hele zorgketen. Hiermee kan verder invulling worden gegeven aan Passende Zorg: Het maakt het mogelijk om het verloop van zorgprocessen tussen ziekenhuizen te evalueren en draagt bij aan het toegankelijk houden van de zorg zonder dat hiervoor extra registratie nodig is.

Kwaliteit complexe hartzorg

De complexe hartzorg, waaronder openhartoperaties en dotterbehandelingen, is voor wat betreft uitkomsten van zorg die voor de patiënten het meest relevant zijn op unieke wijze al volledig transparant via de jaarlijkse NHR rapportages, voor iedereen in te zien op Hart- en Vaatcijfers. Bovendien worden inzichten op basis van de uitkomsten van zorg, waaronder overleving, complicaties, re-procedures en kwaliteit van leven, door artsen uit de ziekenhuizen besproken in de registratiecommissies van de NHR om van elkaar te leren en onderzoek te initiëren.

Met de koppeling aan de LBZ, welke wordt gerealiseerd door een doorlevering van data vanuit DHD naar de NHR, krijgen deze commissies nog veel meer inzicht in de kwaliteit van de regionale zorgprocessen in de vorm van doorlooptijden, behandelsetting (dagopname of klinische opname), ligduur, heropnames, eerste hulp bezoeken en ingezette diagnostiek.

Regionale netwerken voor passende zorg

Omdat de complexe behandelingen aan het hart maar in een beperkt aantal ziekenhuizen mogen worden uitgevoerd, worden patiënten vaak van het ene ziekenhuis doorverwezen naar het andere ziekenhuis voor een behandeling. Door de koppeling, welke voor nagenoeg 100% van de patiënten succesvol tot stand is gebracht, kunnen artsen de zorgprocessen tussen de ziekenhuizen evalueren en verbeteren.

Dr. Dennis van Veghel, directeur-bestuurder van de NHR: “Bijvoorbeeld kan voor patiënten met een NSTEMI (subacuut hartinfarct) in beeld worden gebracht hoeveel tijd er zit tussen de opname en de noodzakelijke diagnostiek in een ziekenhuis, hoeveel dagen deze patiënt in dat ziekenhuis opgenomen blijft tot de opname elders voor de interventie, hoeveel dagen de patiënt na de behandeling in dit tweede ziekenhuis verblijft, hoeveel dagen daarna nog in het ziekenhuis van eerste opname en hoeveel procent van dit type patiënten tijdig hartrevalidatie krijgt aangeboden. Dit is essentiële logistieke en kwaliteits-informatie die nog niet inzichtelijk was en kan helpen om passende zorg te realiseren”.

Waardegedreven en toegankelijke zorg

De nieuwe kwaliteitsinformatie maakt het ook mogelijk om bij te dragen aan de toegankelijkheid van zorg. “Omdat er al zicht is op de meest belangrijke uitkomsten van zorg kan met behulp van de informatie uit de LBZ geanalyseerd worden of zorgprocessen in bepaalde ziekenhuizen of regio’s nog verder geoptimaliseerd kunnen worden door de zorg nog slimmer te organiseren, met het uitgangspunt dat deze uitkomsten van zorg op hetzelfde niveau moeten blijven. Bijvoorbeeld doordat patiënten minder zorg nodig hebben door een kortere ligduur, minder diagnostiek of meer dagbehandelingen. Zo kan de patiëntwaarde, gedefinieerd als de uitkomsten van zorg ten opzicht van de zorgkosten, worden geoptimaliseerd en zal bijdragen worden aan de toegankelijkheid van zorg” aldus van Veghel.

De ziekenhuizen die deelnemen aan het initiatief hebben recent een overzicht ontvangen van de succesvol gekoppelde patiënten. Op korte termijn zullen de eerste inhoudelijke rapportages besproken worden in de registratiecommissies van de NHR en daarna gedeeld worden met alle deelnemende ziekenhuizen.

Bron: Nederlandse Hart Registratie