Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Model voor AI-ondersteund coderen

Samen met 20 ziekenhuizen ontwikkelt DHD een AI-model dat de ICD-10-codering van de dagopnamen ondersteunt en waar mogelijk automatiseert. De resultaten worden steeds beter. Bij een aantal ziekenhuizen voorziet het model al een groot deel van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnosecode. Er wordt hard gewerkt om dit voor alle ziekenhuizen te realiseren. Epic en ChipSoft hebben er bovendien voor gezorgd dat de output van het codeermodel in het epd kan worden ingelezen.

In 2020 startte DHD samen met 20 ziekenhuizen het project AI-ondersteund coderen. Het doel: de expertise van de medisch codeur inzetten waar deze het meest nodig is en de eenvoudige codeervraagstukken automatisch laten genereren door software die gebruikmaakt van artificial intelligence (AI).

Substantiële verbetering van het model

Maarten Zaal, vanaf het begin betrokken bij dit project en aanspreekpunt voor de ziekenhuizen, maakt de ontwikkeling van het model van dichtbij mee: ‘We hebben het model in het afgelopen jaar meer relevante informatie meegegeven en het een slimme manier aangeleerd om met onzekerheid om te gaan. Het is echt heel mooi te zien hoe dit tot een substantiële verbetering heeft geleid.’

We hebben het afgelopen jaar substantiële verbeteringen gerealiseerd door het model van meer relevante informatie te voorzien en een slimme manier aan te leren om met onzekerheid om te gaan.
Maarten Zaal (DHD)

Na de meest recente verbeterronde kan het model bij een aantal ziekenhuizen al een groot deel van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose voorzien. ‘Natuurlijk zijn er verschillen tussen ziekenhuizen’, zegt Maarten. ‘De performance van het model is afhankelijk van de patiëntenmix van het ziekenhuis. Het model scoort bijvoorbeeld beter bij een ziekenhuis dat vooral patiënten behandelt met veelvoorkomende aandoeningen dan bij een ziekenhuis dat veel relatief zeldzame aandoeningen behandelt. Ook speelt de beschikbaarheid van de benodigde brieven en verslagen een belangrijke rol. Daarnaast zien we dat het model nog steeds iets beter scoort bij ziekenhuizen waar de ontwikkeling van het model heeft plaatsgevonden.

In de volgende ontwikkelronde gaan we de generaliseerbaarheid van het model verder verbeteren. Hoewel er zeker nog verbeteringen mogelijk zijn, geeft de huidige performance tegen een gemiddelde zekerheid van circa 85% per codering hoop voor de toekomst. Daarnaast ondersteunt het model de medisch codeur door codeersuggesties te geven in de gevallen dat het geen eenduidige hoofddiagnose kan kiezen.’

Integratie met Epic en ChipSoft

Om het gebruik van het codeermodel optimaal te faciliteren, hebben we implementatieafspraken gemaakt met de twee grootste zis-leveranciers. Epic en ChipSoft (vanaf Hix 6.3) hebben het mogelijk gemaakt de output van het model in te lezen en automatisch de ICD-10-codes over te nemen die met een hoge mate van zekerheid gecodeerd konden worden. Voor de opnamen die het model niet eenduidig kan coderen, genereert het model codeersuggesties. Deze zullen in de codeermodules van Epic en ChipSoft aan de medisch codeur worden getoond. Deze ontwikkelingen besparen de codeur veel tijd.

Toekomstplannen en mogelijkheden

Nu deze positieve resultaten zijn behaald, is het tijd om verder te kijken. Allereerst bouwen we de infrastructuur verder uit en sluiten we de deelnemers die nog niet zijn aangesloten aan. Gelijktijdig gaan we aan de slag met het automatisch coderen van de klinische opnamen en nevendiagnosen. Daarnaast kan AI veel breder worden ingezet. Samen met de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project gaan we onderzoeken welke mogelijkheden onze samenwerking nog meer te bieden heeft.

Gebruikmaken van het codeermodel?

Heeft u interesse? U kunt nog aansluiten bij het project. Projectleider Saskia Barth vertelt u graag meer over de voordelen en voorwaarden. U komt met haar in contact via s.barth@dhd.nl.