Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van DHD? Schrijf u dan​ in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Dataverzameling en spiegelinformatie voor zelfstandige klinieken

ZKN is een project gestart om de DIS-data van de zelfstandige klinieken centraal te verzamelen bij DHD. Dit maakt het mogelijk om spiegelinformatie te ontwikkelen voor de klinieken. Een bijkomend voordeel is dat de medisch-specialistische zorg in zijn geheel in beeld kan worden gebracht voor alle instellingen, doordat ziekenhuizen en umc's ook al centraal data aanleveren via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Op basis van de DIS-data gaan ZKN en DHD ZE&GG-spiegels ontwikkelen. Met deze spiegels krijgen de zelfstandige klinieken inzicht in de doelmatigheid van de geleverde zorg en kunnen ze zichzelf vergelijken met andere klinieken. Met behulp van deze inzichten kunnen zij hun zorg evalueren en waar nodig aanscherpen of verbeteren.

In dit nieuwsbericht schrijft ZKN: ‘Door het zichtbaar maken van de doelmatigheid vergroten we de transparantie en wordt de positie en toegevoegde waarde van de kliniek individueel en onze branche als geheel in het zorglandschap versterkt. We zetten hiermee een belangrijke stap richting de doelstellingen van ZE&GG en het IZA.’

Online tool met ZE&GG-spiegels

ZKN kiest uit het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) diverse onderwerpen waarvoor – met ondersteuning van i2i – spiegels worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Doe geen overbodig allergologisch onderzoek bij eczeem’ (Dermatologie) en ‘Behandel discogene pijn niet operatief’ (Orthopedie).

De spiegels worden weergegeven in een online tool, met voor elke spiegel (in eerste instantie) twee visualisaties: een trendanalyse en praktijkvariatie. Per spiegel worden de data van de eigen kliniek getoond en kunnen vergelijkingen worden gemaakt met peergroups.

Centraal dataplatform maakt vergelijken mogelijk

De ZE&GG-spiegels worden gemaakt op basis van DIS-data die door de klinieken bij DHD worden aangeleverd. Doordat de data van alle klinieken centraal worden verzameld, wordt het mogelijk om vergelijkingen met andere klinieken te kunnen maken. DHD ontwikkelt hiervoor een data-ontvangststraat voor de klinieken.

Aansluiting klinieken

Er zijn 136 klinieken (met het ZKN-keurmerk) aangesloten bij ZKN. Deze klinieken zullen stapsgewijs worden aangesloten op het dataplatform. ZKN en DHD hebben de gezamenlijke ambitie om dit in een periode van drie jaar te realiseren. Alle juridische afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, inclusief dienstverleningsovereenkomst. Na aansluiting kunnen de klinieken ook gebruikmaken van andere informatieproducten van DHD.

Meer informatie?

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van ZKN. Voor overige vragen neemt u contact met ons op via 030 799 61 65 of via onderstaand formulier.

(Optioneel)