Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacyverklaring DHD-nieuwsbrief

Wij versturen gemiddeld één tot twee keer per kwartaal een nieuwsbrief met berichten over patiëntenzorg & kwaliteit, bedrijfsvoering & financiën en registratie & data. Deze nieuwsbrief is met name relevant voor ziekenhuismedewerkers en de ziekenhuisbranche. Ook andere geïnteresseerden mogen de nieuwsbrief kosteloos ontvangen.

Verwerkingsverantwoordelijke

DHD is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke voor de DHD-nieuwsbrief. Oftewel: wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dat gebeurt en hoe. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we in dit kader ontvangen en zorgen ervoor dat de gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens

Meldt u zich aan om de DHD-nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert DHD:

  • Uw e-mailadres
  • Naam van uw bedrijf
  • Uw functie

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Verwerkingsgrondslag en bewaartermijn

De verwerkingsgrondslag die we gebruiken is toestemming van de betrokkene (artikel 6 lid 1sub a AVG). Wij gebruiken uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief. De naam van uw bedrijf en uw functie gebruiken wij om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op uw interesses en voor monitoring en analyse.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Onderaan de nieuwsbrief staat een afmeldlink. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd uit ons bestand. Hiermee voldoen wij aan de eis dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5 lid 1 sub e AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

Volgens artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Daarom zorgen wij voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door toepassing van de ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, NEN 7510 en NEN7512. Wij zijn gecertificeerd voor de normen ISO 27001 en NEN 7510.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 16 en 17 AVG). Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar fg@dhd.nl, met vermelding van het door u gebruikte e-mailadres voor de nieuwsbrief.

DHD heeft het recht deze Privacyverklaring DHD-nieuwsbrief te wijzigen.