Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacyverklaring DHD-nieuwsbrief

Wij versturen circa zeven keer per jaar een nieuwsbrief met berichten over patiëntenzorg & kwaliteit, bedrijfsvoering & financiën en registratie & data. Deze nieuwsbrief is met name relevant voor ziekenhuismedewerkers en de ziekenhuisbranche. Ook andere geïnteresseerden mogen de nieuwsbrief kosteloos ontvangen.

Verwerkingsverantwoordelijke

DHD is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke voor de DHD-nieuwsbrief. Oftewel: wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dat gebeurt en hoe. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we in dit kader ontvangen en zorgen ervoor dat de gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens

U kunt zich via het inschrijfformulier op deze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. DHD registreert dan:

  • Uw e-mailadres
  • De naam van uw bedrijf
  • Uw functie

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Verwerkingsgrondslag en bewaartermijn

De verwerkingsgrondslag die we gebruiken is toestemming van de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van DHD geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de e-mail service provider Mailchimp. Mailchimp verwerkt voor ons persoonsgegevens om de nieuwsbrieven te kunnen versturen en te analyseren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Mailchimp en wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. MailChimp heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst opgesteld (Data Processing Addendum) waarmee DHD akkoord is gegaan.

U kunt op elk gewenst moment uw gegevens aanpassen of u afmelden door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Als u zich afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van DHD en worden uw gegevens gearchiveerd in de database in Mailchimp. Wilt u dat uw gegevens ook uit de lijst met afgemelde adressen worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar fg@dhd.nl met het verzoek om uw gegevens te verwijderen uit de database in MailChimp. Wij verwijderen uw gegevens binnen tien werkdagen na ontvangst van uw e-mail. Hiermee voldoen wij aan de eis dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5 lid 1 sub e AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

Volgens artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Daarom zorgen wij voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door toepassing van de ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, NEN 7510 en NEN 7512. Wij zijn gecertificeerd voor de normen ISO 27001 en NEN 7510.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 16 en 17 AVG). Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar fg@dhd.nl, met vermelding van het door u gebruikte e-mailadres voor de nieuwsbrief.

DHD heeft het recht deze Privacyverklaring DHD-nieuwsbrief te wijzigen.