Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zicht op inkoop en verkoop

De betaalbaarheid van zorg is een belangrijk thema in de ziekenhuiszorg. Door ontwikkelingen als vergrijzing en de afspraken vanuit het Integraal Zorgakkoord wordt dit de komende decennia nog relevanter. Hier spelen in- en verkoopprijzen een grote rol in. Om inzichten op te doen, kunnen ziekenhuizen gebruikmaken van diverse producten en diensten.

Verkoopprijzenbenchmark

Ziekenhuizen kunnen met de Verkoopprijzenbenchmark onderling hun verkoopprijzen vergelijken. Daarmee biedt deze benchmark belangrijke informatie voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars. In de benchmark, die is gebaseerd op de financiële data uit de LBZ, kan onderscheid worden gemaakt tussen onder andere DBC-zorgproducten, los declarabele zorgactiviteiten en zorgproductgroepen. Ook kan het achterliggende databestand worden gedownload, waarmee u gerichte eigen analyses en rapportages kunt maken.

U vindt de Verkoopprijzenbenchmark onder het kopje Financieel in het DHD-dashboard.

Ga naar de Verkoopprijzenbenchmark

VECOZO-verkoopprijzenbenchmark

Naast bovenstaande Verkoopprijzenbenchmark die is gebaseerd op gedeclareerde zorgproducten, biedt DHD ook een benchmark op basis van VECOZO-prijslijsten aan. Deze benchmark is zowel beschikbaar voor umc’s (online benchmark) als voor topklinische ziekenhuizen aangesloten bij de STZ (excel via verzendlijst).

Lokaal beheerders van umc’s en STZ-ziekenhuizen kunnen gebruikers machtigen voor de VECOZO-verkoopprijzenbenchmark.

NFU-inkooptarievenbenchmark

Als onderdeel van het programma NFU-inkoopsamenwerking stelt DHD een benchmark beschikbaar voor de inkooptarieven van medische hulpmiddelen en labproducten. Met de benchmark kunnen de umc’s onderling hun inkooptarieven vergelijken en zo inzichten opdoen voor gezamenlijke inkoop. De benchmark bevat onder meer informatie over uitgaven van het eigen umc, potentiële uitgaven bij inkoop tegen de laagste tarieven, inzicht in welke artikelen wel/niet gezamenlijk kunnen worden ingekocht, de top 10 leveranciers en nettoprijzen zowel per UNSPSC-categorie als leverancier.

De data dictionary voor de NFU-inkooptarievenbenchmark is hier beschikbaar.

Ga naar de NFU-inkooptarievenbenchmark

PayForPerformance-monitor

DHD ondersteunt ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven bij het monitoren van pay for performance-contracten. Dit type contract wordt steeds vaker gebruikt voor dure geneesmiddelen. Monitoring speelt daar een belangrijke rol in. Momenteel doen we dit in opdracht van ziekenhuizen voor het Takeda-medicijn Entyvio. Omdat de monitor wordt gevuld op basis van LBZ-data ervaren ziekenhuizen geen extra registratielast.


De PayForPerformance-monitor kan worden afgenomen door ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven die een pay for performance-contract hebben afgesloten.

Geneesmiddelenmonitor-inkoop

In opdracht van de NVZ heeft DHD een inkoopmodule bij de Geneesmiddelenmonitor ontwikkeld. Met deze module kunnen ziekenhuisapothekers inkoopafspraken van inkooporganisaties monitoren. Gebruikers kunnen productiecijfers per indicatie en per geneesmiddel inzien van de ziekenhuizen binnen hun eigen inkoopverband.

Daarnaast kunnen zij monitoren of de beoogde volumeverschuivingen naar een voorkeursmiddel daadwerkelijk plaatsvinden in de ziekenhuizen binnen hun inkooporganisatie. Ook kunnen zij de resultaten van hun eigen inkooporganisatie vergelijken met de andere deelnemende inkooporganisaties.

Om gebruik te kunnen maken van de Geneesmiddelenmonitor-inkoop dient uw inkooporganisatie een overeenkomst met DHD af te sluiten. Neem voor meer informatie contact met ons op.