Cataractregistratie

​In opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt DHD de data voor de cataractregistratie en koppelen we spiegelinformatie terug via het dashboard. Met dit interactieve dashboard kunnen oogartsen, vakgroepen en instellingen hun uitkomsten rond staaroperaties spiegelen met andere artsen, instellingen en landelijke cijfers.

Het NOG, de wetenschappelijke vereniging van oogartsen, faciliteert al ruim 10 jaar kwaliteitsregistraties voor haar leden. Op basis van deze registraties kunnen oogartsen onderling uitkomsten vergelijken met collega's, om zo inzichten op te doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Vaak moeten deze gegevens handmatig worden overgenomen uit het epd, met onnodige registratielast tot gevolg. Daarom worden de registraties, te beginnen bij de cataractregistratie voor staaroperaties, opnieuw onder de loep genomen en waar mogelijk automatisch gevuld. Hiervoor is de registratie aangesloten op de Datahub.


Nieuwe omgeving

De cataractregistratie is 1 december 2020 bij DHD in productie gegaan. Het NOG heeft 1 januari 2021 haar leden gevraagd over te stappen van de oude naar de nieuwe omgeving. Zodra de vereiste juridische overeenkomsten getekend zijn, krijgen de oogartsen via lokaal beheerders in hun zorginstelling toegang tot de registratie. Zie de website van NOG voor meer informatie.

Via cataract.dhd.nl kunnen de data handmatig per operatie geregistreerd worden en ziet elke gebruiker een overzicht van de door hem of haar verrichte en geregistreerde operaties.


Het registratiescherm in de cataractregistratie (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Naast deze handmatige registratie zijn er twee meer geautomatiseerde methoden beschikbaar om informatie aan te leveren: 
  • Datahub-portaal: Via deze methode kunnen XML-bestanden naar DHD worden verstuurd in een vast format. Deze bestanden worden door ons geautomatiseerd ontvangen, gecontroleerd en verwerkt via het Datahub-portaal.
  • FHIR: De meest geautomatiseerde methode is het inrichten van een lokale FHIR-server. Hierdoor hoeft de instelling geen bestanden meer te versturen naar DHD, maar worden via een FHIR-kanaal de gewenste data zonder handmatige acties verstuurd naar DHD. Hiervoor moeten de data uniform en volgens de methode van Registratie aan de bron worden vastgelegd.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over de aanlevermogelijkheden.


Dashboard met spiegelinformatie

In de online omgeving cataract.dhd.nl is een dashboard met spiegelinformatie beschikbaar waarmee oogartsen onderling de uitkomsten van hun staaroperaties kunnen vergelijken. Door te reflecteren op eigen uitkomsten en deze te vergelijken met anderen, kan gericht gewerkt worden aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten die een staaroperatie ondergaan.

Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten. Via verschillende grafieken en tabellen  kunnen oogartsen hun resultaten spiegelen aan de resultaten van collega’s uit de eigen instelling en aan landelijke resultaten. Resultaten kunnen verder gespecificeerd worden met behulp van filters, zoals leeftijd, visusbeperkende factoren en type operatie . 

De data in het dashboard worden wekelijks geüpdatet.