Cataractregistratie

​In opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt DHD de data voor de cataractregistratie en koppelen we binnenkort spiegel- en benchmarkinformatie terug via een dashboard. Met dit interactieve dashboard kunnen oogartsen, vakgroepen en instellingen hun uitkomsten rond staaroperaties spiegelen met andere artsen, instellingen en landelijke cijfers.

Het NOG, de wetenschappelijke vereniging van oogartsen, faciliteert al ruim 10 jaar kwaliteitsregistraties voor haar leden. Op basis van deze registraties kunnen oogartsen onderling uitkomsten vergelijken met collega's, om zo inzichten op te doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Vaak moeten deze gegevens handmatig worden overgenomen uit het epd, met onnodige registratielast tot gevolg. Daarom worden de registraties, te beginnen bij de cataractregistratie voor staaroperaties, opnieuw onder de loep genomen en waar mogelijk automatisch gevuld. Hiervoor is de registratie aangesloten op de Datahub.


Nieuwe omgeving

De cataractregistratie is 1 december 2020 bij DHD in productie gegaan. Het NOG heeft 1 januari 2021 haar leden gevraagd over te stappen van de oude naar de nieuwe omgeving. Zodra de vereiste juridische overeenkomsten getekend zijn, krijgen de oogartsen via lokaal beheerders in het ziekenhuis toegang tot de registratie. Zie de website van NOG voor meer informatie.

Via cataract.dhd.nl kunnen de data handmatig per operatie geregistreerd worden en ziet elke gebruiker een overzicht van de door hem of haar verrichte en geregistreerde operaties. Het registratiescherm ziet er als volgt uit:

Cataract-registratie-DHD.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Naast deze handmatige registratie zijn er twee meer geautomatiseerde methoden beschikbaar om informatie aan te leveren: 
  • Datahub-portaal: Via deze methode kunnen XML-bestanden naar DHD worden verstuurd in een vast format. Deze bestanden worden door ons geautomatiseerd ontvangen, gecontroleerd en verwerkt via het Datahub-portaal.
  • FHIR: De meest geautomatiseerde methode is het inrichten van een lokale FHIR-server. Hierdoor hoeft de instelling geen bestanden meer te versturen naar DHD, maar worden via een FHIR-kanaal de gewenste data zonder handmatige acties verstuurd naar DHD. Hiervoor moeten de data uniform en volgens de methode van Registratie aan de bron worden vastgelegd.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over de aanlevermogelijkheden.


Dashboard met spiegelinformatie

Momenteel wordt gewerkt aan een online dashboard waar oogartsen onderling de informatie kunnen vergelijken. Op deze manier kunnen inzichten worden opgedaan voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Houd deze pagina in de gaten voor toegang tot het nieuwe dashboard.