Monitor digitale zorg

​De NVZ heeft als ambitie om in 2021 25% minder fysieke polikliniekbezoeken plaats te laten vinden door de inzet van digitale zorg. Ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ kunnen hun voortgang in het behalen van deze doelstelling inzien in de Monitor digitale zorg.

DHD heeft de Monitor digitale zorg in opdracht van het Programma Digitale Zorg ontwikkeld. Voor de monitor wordt gebruikgemaakt van gegevens uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Ziekenhuizen zien in de monitor welk deel van de consulten digitaal is gevoerd en kunnen dit aandeel vergelijken met andere ziekenhuizen.

Monitor-digitale-zorg.PNG

Voor meer inzicht kan het ziekenhuis de eigen digitale consulten verder uitsplitsen naar onder andere type digitaal consult (zoals beeldbellen of telemonitoring), specialisme, diagnosegroep en leeftijd van de patiënt.


Toegang tot de Monitor digitale zorg

Gemachtigde gebruikers vinden de monitor onder het kopje Productie in het DHD-dashboard en via http://monitordigitalezorg.dhd.nl. Medewerkers van ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ en deelnemen aan de monitor, kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


Naast de Monitor digitale zorg vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark en de Geneesmiddelenmonitor. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.