Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wijzigingsverzoeken & uitleveringen thesauri

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus sluiten altijd aan bij de actuele praktijk. Mist u een term of wilt u een andere wijziging voorstellen? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Elke twee maanden worden bijgewerkte versies van de thesauri uitgeleverd.

De arts legt op basis van de termen in de thesauri diagnosen en verrichtingen vast in het epd. Dit gebeurt aan de hand van lijsten per medisch specialisme. Mist hij daarbij een term of lijkt iets niet te kloppen? Dan kan de geautoriseerde gebruiker in het ziekenhuis een wijzigingsverzoek indienen die door verschillende partijen wordt beoordeeld.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving:
Het wijzigingsproces
  1. Een geautoriseerd contactpersoon van een ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging doet een wijzigingsverzoek via een van onderstaande templates (invullen en mailen naar info@dhd.nl). Een contactpersoon kan door DHD worden geautoriseerd voor het indienen van wijzigingsverzoeken. Alleen verzoeken die zijn ingediend door geautoriseerde contactpersonen (de lokaal beheerders binnen de instelling met de juiste rechten) én via het template, worden door DHD in behandeling genomen.
  2. DHD neemt het correct ingediende wijzigingsverzoek in behandeling.
  3. DHD verricht een technische validatie c.q. conformiteitscheck aan de hand van de inhoudelijke richtlijnen van de thesauri die zijn vastgesteld.
  4. DHD vraagt parallel advisering over het wijzigingsvoorstel aan de wetenschappelijke verenigingen, RIVM, Nictiz en ziekenhuizen. Ook autoriseert Nictiz de koppeling met SNOMED.
  5. DHD verwerkt adviezen in het wijzigingsvoorstel. Bij tegenstrijdige adviezen bepaalt het Wijzigingsoverleg Registratiestandaarden het uiteindelijke advies. Als een eenduidig advies niet haalbaar is, wordt het wijzigingsverzoek voorgelegd aan de Adviesraad Registratiestandaarden Zorg.
  6. DHD legt het wijzigingsvoorstel ter autorisatie voor aan de directeur van DHD of diens gemandateerde.
  7. DHD koppelt de uitkomst met argumentatie terug aan de aanvrager en neemt in het geval van een wijziging deze mee in de volgende release. De wijzigingen worden gebundeld en per maand ter beschikking gesteld voor de betreffende thesaurus.

20191128 Template indienen wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus

20221214 Template indienen wijzigingsverzoeken Verrichtingenthesaurus


Belangrijke opmerkingen

  • Bij het indienen van wijzigingsverzoeken is een goede argumentatie essentieel. Dit vergroot de kans op toekenning van de wijziging. Vermeld in welke situatie u de term wilt gebruiken en/of wat de toegevoegde waarde van de wijziging is voor het specialisme. Een goede argumentatie geeft meer inzicht in de reden van indienen van dit verzoek voor onder andere de wetenschappelijke verenigingen, wat nodig is voor het nemen van een weloverwogen beslissing. Het geven van een argumentatie als ‘ontbreekt in de thesaurus’ is niet voldoende voor een wetenschappelijke vereniging om een goede beslissing te kunnen nemen. Daarom wordt een wijzigingsverzoek zonder goede argumentatie niet in behandeling genomen door DHD en wordt het afgewezen.
  • Het kan voorkomen dat een ingediende term anders wordt opgenomen in de thesauri dan aangegeven. De reden hiervoor is dat altijd de meest gangbare Nederlandse term wordt opgenomen; dit wordt mede bepaald aan de hand van het Pinkhof Geneeskundig woordenboek.

Laatst gewijzigd op

Overzicht wijzigingsverzoeken

De wijzigingsverzoeken die zijn ingediend, publiceren wij tweewekelijks in onderstaande overzichten. De toegekende wijzigingsverzoeken worden meegenomen in de tweemaandelijkse uitleveringen van de thesauri.​

Uitleveringen thesauri

Tweemaandelijks (in de even maanden) verschijnt een update van de thesauri met de wijzigingen die door gebruikers zijn aangevraagd. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij DHD.

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus worden gepubliceerd in uitleverformaat 4.2. Dit beschrijft de technische structuur van de uitleveringen, zodat beheerders in het ziekenhuis weten wat geïmplementeerd moet worden in het epd/zis. Tevens kunnen ziekenhuizen hun epd/zis-leverancier aan de hand van het uitleverformaat opdracht geven om de thesauri te implementeren. Deze implementatie en het inlezen van de thesauri kan los van elkaar worden gedaan.