Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacyverklaring voor sollicitanten

Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van jouw sollicitatiebrief en CV ga je ermee akkoord dat die persoonsgegevens worden verwerkt door DHD en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld door ons en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Verzamelde gegevens

DHD verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks en door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de wervingsdatabase zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, mailadressen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) en de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

Bewaartermijn

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden jouw gegevens maximaal 4 weken door DHD bewaard. Indien je schriftelijk toestemming geeft, mag DHD de gegevens maximaal een jaar bewaren. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt. Op jouw verzoek verwijderen wij jouw gegevens uit onze database binnen de 4 weken bewaartermijn.


DHD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op basis van de wet- en regelgeving.