Geneesmiddelenmonitor

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ziekenhuizen hebben de NVZ laten weten grote behoefte te hebben aan benchmarkinformatie om meer sturing te kunnen geven aan het geneesmiddelenbeleid. Dit was reden voor de NVZ om met DHD en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) de Geneesmiddelenmonitor te ontwikkelen. 

Met de Geneesmiddelenmonitor kunt u als ziekenhuisapotheker of financieel manager uw eigen ziekenhuis benchmarken met andere ziekenhuizen op het gebied van de inzet van dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Op basis van de Geneesmiddelenmonitor kunt u:

  • uw ziekenhuis spiegelen aan het landelijke beeld of aan een vergelijkbare groep ziekenhuizen op basis van verschillende kenmerken (hiermee wordt praktijkvariatie inzichtelijk);
  • uw lokale/regionale beleid en onderhandelingen met zorgverzekeraars onderbouwen;
  • inzicht verkrijgen in de inzet van geneesmiddelen, zodat verantwoording over het gevoerde beleid kan worden afgelegd.​

In de monitor kunt u onder andere filteren op diagnosegroepen, indicaties, aanspraak op vergoedingen, biosimilars en on- versus off-label gebruik van dure geneesmiddelen.

De Geneesmiddelenmonitor is gebaseerd op gegevens uit de bestaande Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)​. Ziekenhuizen hoeven voor de Geneesmiddelenmonitor geen extra gegevens aan te leveren en dat bespaart dus extra werk. Wel is het belangrijk dat ziekenhuizen compleet en tijdig (maandelijks) de LBZ-gegevens aanleveren volgens de bestaande afspraken.


Toegang tot de Geneesmiddelenmonitor

U vindt de Geneesmiddelenmonitor onder het kopje ‘Productie’ in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


DHD-dashboard.jpg


Naast de Geneesmiddelenmonitor vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenbenchmark, informatie over uw marktaandelen, het instrument Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor en de Zorgprofielenbenchmark. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren en de status van uw data-aanleveringen controleren.