Geneesmiddelenmonitor

Zoekt u informatie over het gebruik van dure geneesmiddelen in uw ziekenhuis of wilt u meer inzicht in de doelmatigheid? Met de Geneesmiddelenmonitor kunt u het gebruik van dure en add-on geneesmiddelen in uw ziekenhuis analyseren en vergelijken met andere ziekenhuizen. Wat is het effect van biosimilars op uw omzet? Voor welke diagnosen schrijft uw ziekenhuis een bepaald middel voor en hoe verhoudt zich dat tot het landelijke beeld?

De inzichten die u met behulp van de Geneesmiddelenmonitor opdoet, kunt u op verschillende manieren toepassen, zoals: 

 • Het maken van onderbouwde keuzes met betrekking tot het gebruik van dure geneesmiddelen. 
 • Het onderzoeken van afwijkingen in uw voorschrijfgedrag. 
 • Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 
 • Het voeren van onderhandelingen met zorgverzekeraars. 
 • Het opsporen van onbedoelde zorgschade bij patiënten die dure geneesmiddelen gebruiken. 


Uitgebreide informatie op basis van de G-standaard

Sinds 2017 worden geneesmiddelen geregistreerd volgens de G-standaard. Daarmee wordt uitgebreide informatie vastgelegd, waaronder merknaam, stofnaam, indicatie en verpakking van het geneesmiddel. Omdat ziekenhuizen deze informatie via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg aanleveren, kunt u alle velden van de G-standaard terugvinden in de Geneesmiddelenmonitor en gebruiken in uw analyses. U bepaalt zelf de invalshoek van waaruit u de informatie bekijkt:

 1. Specialisme dat het geneesmiddel heeft voorgeschreven
 2. Diagnose waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven
 3. Stofnaam van het geneesmiddel
 4. Patiënt aan wie het geneesmiddel is verstrekt

Drie analyseniveaus

De informatie is op drie niveaus beschikbaar: 

 1. In interactieve grafieken en tabellen voor een direct overzicht. 
 2. In de analysetool voor dieperliggende analyses (vergelijkbaar met een Excel-draaitabel). 
 3. Als download om in te lezen in uw eigen systemen.


Toegang tot de Geneesmiddelenmonitor

De Geneesmiddelenmonitor is rechtstreeks bereikbaar via https://gm.dhd.nl of via het kopje ‘Productie’ in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Ontwikkeling

De Geneesmiddelenmonitor is door DHD ontwikkeld in samenwerking met de NVZ, NFU en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) en wordt regelmatig uitgebreid op basis van wensen van gebruikers. Om de informatie optimaal in te zetten, kunt u deelnemen aan de Workshop Geneesmiddelenmonitor


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard
Naast de Geneesmiddelenmonitor vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.