Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

HDV: startpunt voor kwaliteitsanalyses

Als zorgprofessional wil je leren van de geleverde zorg, om zo de kwaliteit continu te verbeteren. Met de Hospital Data Viewer (HDV) kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde en peergroups. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van sterftecijfers, ligduren, heropnamen en complicaties onder de loep te nemen. Ook zijn er modules voor het uitvoeren van dossieronderzoek en het toetsen van de kwaliteit van de registratie.

Ziekenhuizen leveren jaarlijks verplicht cijfers over sterfte (HSMR), ligduren (Onverwacht Lange Opnameduur – OLO) en heropnamen (Heropnamenratio) aan de IGJ en NZa. Deze LBZ-indicatoren bieden voor de zorginstellingen belangrijke aanknopingspunten voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. De HDV werd oorspronkelijk ontwikkeld om deze cijfers vanuit verschillende invalshoeken te analyseren.

In de loop der jaren is de HDV op basis van input van gebruikers steeds verder uitgebreid. Tegenwoordig bestaat de HDV uit een brede selectie van modules, zodat u uw vraagstukken op het gebied van de kwaliteit van zorg allround en vanuit diverse invalshoeken kunt analyseren:

  • De Overview-Monitor toont de resultaten van de drie LBZ-indicatoren HSMR, OLO en Heropnamenratio in vergelijking met elkaar.
  • De HSMR-monitor geeft inzicht in patiënten- en diagnosegroepen die afwijkende sterftecijfers laten zien.
  • Met de Sterftemonitor kunnen aanvullende sterftecijfers (zoals het sterftepercentage) verdiepend worden geanalyseerd. Ook kunnen vergelijkingen worden gemaakt met de data van het eigen ziekenhuis over de voorgaande jaren. Zie ook onderstaand kader.
  • Voor inzicht in patiëntengroepen met een opnameduur die langer is dan verwacht, gebruikt u de OLO-monitor (Onverwacht Lange Opnameduur).
  • Met de Ligduurmonitor kunnen de ligduren nog dieper worden geanalyseerd, bijvoorbeeld door de achterliggende patiëntkenmerken te vergelijken met de peergroup (zie onderstaand kader).
  • De Heropnamen-monitor geeft inzicht in patiënten die binnen 30 dagen in het ziekenhuis zijn heropgenomen.
  • Met de Casemix-monitor onderzoekt u de kwaliteit van de LBZ-data, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij de analyse van de cijfers. Hierbij wordt een aantal specifieke aspecten uitgelicht die voor de berekening van de LBZ-indicatoren van belang zijn.
  • De Complicatiemonitor beantwoordt vragen over o.a. de ontwikkeling over de tijd van het aantal aandoeningen ontstaan tijdens opname en de meest voorkomende aandoeningen die zijn ontstaan tijdens opname.
  • De Triggertool ondersteunt u bij het efficiënt uitvoeren van dossieronderzoek. Zie deze pagina voor ondersteuning bij dossieronderzoek.
  • De resultaten van uw dossieronderzoek vindt u terug op de pagina Rapportage in de HDV.
Ga naar de HDV

Uitgelicht: de Sterftemonitor

Met de nieuwe Sterftemonitor kunnen ziekenhuizen de eigen sterftecijfers analyseren. Dit gaat verder dan de HSMR, waardoor u nieuwe inzichten kunt krijgen. De interactieve tool biedt nog meer filtermogelijkheden en geeft de mogelijkheid om de sterftecijfers met peergroups te vergelijken en met de eigen instelling terug in de tijd.

Daarnaast biedt de Sterftemonitor aanvullende analyses: het sterftepercentage, de mogelijkheid tot inzoomen op ‘bijzondere groepen’ en een uitgebreide casemix-monitor. Hiermee kunt u verklaringen voor de sterftecijfers vinden aan de hand van patiënt- en opnamekenmerken, zoals secundaire diagnosen en urgentie van de opname, maar ook palliatieve zorg en bestemming na de opname.

Uitgelicht: de Ligduurmonitor

De interactieve Ligduurmonitor biedt inzicht in de ligduren op de klinische verpleegafdeling. U kunt de informatie gebruiken als basis voor verder onderzoek om de zorg door te ontwikkelen.

De monitor helpt bij het beantwoorden van vragen als: Wat is de gemiddelde ligduur bij een bepaalde aandoening? Is er veel variatie in ligduur bij bepaalde patiënten? Hoe verschillen patiënten die lang of kort liggen van elkaar?

Daarnaast helpt de monitor bij het beter begrijpen van de cijfers van uw ziekenhuis met betrekking tot de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO), zodat u sneller tot de belangrijkste aanknopingspunten komt.

Leren van elkaar

De HDV wordt in nauwe afstemming met de gebruikers doorontwikkeld. Jaarlijks organiseren we een gebruikersdag, waarbij gezamenlijk de prioriteiten voor het komende jaar worden afgestemd. Nieuwe monitors zoals de Sterftemonitor en Ligduurmonitor sluiten daardoor nauw aan bij het gebruik in de praktijk.

Daarnaast vinden regelmatig workshops voor beginnende en gevorderde gebruikers plaats. Tijdens deze sessies gaan we aan de hand van opdrachten aan de slag met analyses in de HDV, waarbij het leren van andere ziekenhuizen en de experts van DHD centraal staat.

Actuele bijeenkomsten