Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ondersteuning bij uw kwaliteitsvraagstukken

Naast de producten en diensten die DHD aanbiedt rondom patiëntenzorg & kwaliteit helpen onze experts u graag op weg binnen dit onderwerp. Zo ondersteunen we medisch specialisten en ziekenhuizen bij het opzetten van dossieronderzoek, maken we gebruikers aan de hand van workshops wegwijs in onze informatieproducten en participeert DHD in diverse landelijke projecten.

Bij DHD werken onder andere data-analisten, informatieanalisten en projectmanagers met expertise op uiteenlopende medische disciplines. Zij houden zich dagelijks bezig met het analyseren van de kwaliteit van zorg en het omzetten van data naar betekenisvolle informatie. Op deze pagina staat een overzicht van de wetenschappelijke artikelen die onze (voormalige) medewerkers hebben geschreven. Heeft u een informatievraagstuk? We staan voor u klaar.

Hulp bij dossieronderzoek

Ziekenhuizen kunnen gebruikmaken van onze kennis en ervaring. Bijvoorbeeld bij het bewaken van de kwaliteit van zorg aan de hand van dossieronderzoek. Met dossieronderzoek kunt u onbedoelde zorgschade monitoren en knelpunten rondom patiëntveiligheid in het ziekenhuis blootleggen. Op basis hiervan kunnen verbeterpunten worden geformuleerd en kan actie worden ondernomen.

Dossieronderzoek bestaat uit het selecteren en analyseren van dossiers, het registreren van uitkomsten en het formuleren van verbeterpunten. Met de Triggertool in de Hospital Data Viewer (HDV) identificeert u de dossiers van patiëntgroepen met een verhoogd risico op onbedoelde zorgschade. In veel gevallen maken verpleegkundigen een eerste selectie van relevante dossiers en analyseren medisch specialisten deze dossiers vervolgens.

DHD ondersteunt ziekenhuizen hierbij. Bijvoorbeeld door mee te denken over interessante selecties van patiëntengroepen voor verder onderzoek en door te demonstreren hoe de tool zo goed mogelijk kan worden ingezet. Hierbij delen wij onze kennis en ervaring bij vergelijkbare casussen. Hulp bij dossieronderzoek is op aanvraag beschikbaar.

Vraag aan

Participatie in projecten

Naast de directe ondersteuning van ziekenhuizen werkt DHD samen met andere partijen aan projecten met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Een voorbeeld hiervan is Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Een van de onderdelen van ZE&GG is het aanbieden van spiegelinformatie die zorgaanbieders inzicht geeft in de implementatie van gepast gebruik op basis van bestaande dataregistraties. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende spiegels gebruikmaken van dezelfde datadefinities, zodat de informatie goed vergelijkbaar is. ZE&GG heeft Vektis en DHD als landelijke datapartijen gevraagd om het proces rondom deze Uniforme Data Definities te ondersteunen.

Bijeenkomsten binnen dit thema

Op dit moment bieden wij onderstaande bijeenkomsten aan binnen het thema patiëntenzorg & kwaliteit. Houd onze pagina Bijeenkomsten in de gaten voor nieuwe events of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Wilt u ook gebruikmaken van de expertise van DHD op ziekenhuisdata en het analyseren van de kwaliteit van zorg? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

(Optioneel)