Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zoekresultaten

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.

Ongewenste gevolgen COVID-19-vaccinatie opgenomen in DT

https://www.dhd.nl/nieuws/ongewenste-gevolgen-covid-19-vaccinatie-opgenomen-in-dt

De nieuwe ICD-10-code voor ongewenste gevolgen door COVID-19-vaccinatie is toegevoegd aan de nieuwe versie van de Diagnosethesaurus (3.20) die vandaag is uitgeleverd met de Verrichtingenthesaurus (2.18). In totaal zijn 1001 concepten gewijzigd, waarvan het grootste deel bestaat uit nieuwe SNOMED-CT-koppelingen. Tevens heeft een eenduidigheidsactie voor de Vereniging Dermatologie en Venereologie plaatsgevonden en zijn bij Neurologie koppelingen voor de lateraliteit veranderd.

Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 verspreid met HSMR-rapport

https://www.dhd.nl/nieuws/inzicht-in-sterftecijfers-covid-19-toegevoegd-aan-hsmr-rapport

Maandag 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2018-2020 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. De raden van bestuur ontvangen volgende week de gedrukte versies van het rapport. Als extra bijlage is dit jaar de DHD-rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2020’ bijgevoegd.

Invloed van COVID-19 op HSMR, OLO en Heropnamenratio 2020

https://www.dhd.nl/nieuws/invloed-van-covid-19-op-hsmr-olo-en-heropnamenratio-2020

​Ook dit jaar ontvangen ziekenhuizen weer een rapportage over de LBZ-indicatoren (eind mei) en een HSMR-rapport (eind september). Wel is er dit jaar een aanpassing vanwege de grote impact van COVID-zorg in de ziekenhuizen. IGJ, NZa, CBS en DHD hebben gezamenlijk besloten dat de rapportages over registratiejaar 2020 alleen betrekking hebben op de reguliere zorg. Opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1 en U07.2) worden uitgesloten van de analyses.

Effect van COVID-19 op diagnose en behandeling van kanker

https://www.dhd.nl/nieuws/effect-van-covid-19-op-de-diagnose-en-behandeling-van-kanker

Vandaag, 29 oktober, is het rapport ‘Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker’ verspreid onder de ziekenhuizen. Dit rapport gaat in op het aantal oncologische patiënten met een invasieve tumor dat is gediagnosticeerd en behandeld in de ziekenhuizen in vergelijking met regionale en landelijke cijfers. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DHD en IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie.

Ingrediënten voor een succesvolle HDV

https://www.dhd.nl/nieuws/ingredienten-voor-een-succesvolle-hdv

​‘In welk type ziekenhuis werk je, wat is je favoriete keuken en hoe hoog is het aandeel opnamen met zorggerelateerde schade in je ziekenhuis?’ De bezoekers van de gebruikersdag HDV op dinsdag 28 juni ogen ietwat verbaasd wanneer dagvoorzitter Christine Santing (DHD) de tweede vraag voorlegt tijdens haar opening. De clou zou een kleine drie uur later volgen.

ZKVI: registratie van boostervaccinaties

https://www.dhd.nl/nieuws/zkvi-voor-boostervaccinaties

​24 ziekenhuizen zijn vanaf 6 december 2021 gestart met het toedienen van COVID-19-boostervaccinaties bij personeel van huisartsenpraktijken, ambulancemedewerkers en medewerkers van categorale instellingen. Meerdere ziekenhuizen ondersteunen de GGD bovendien bij het vaccineren van burgers. Voor het registreren van de boostervaccinaties maken ziekenhuizen gebruik van ZKVI.

September-editie ZOOM in nieuw design

https://www.dhd.nl/nieuws/nieuw-design-voor-zoom-rapportage

Eind september is de nieuwe editie van ZOOM verschenen. De kwartaalrapportage heeft een nieuw, fris design, waardoor het rapport overzichtelijker en beter leesbaar is. Ook heeft het thema ‘Wachttijden’ nu een eigen hoofdstuk. Met ZOOM krijgt u inzicht in de kerncijfers en macro-ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in de thema’s ‘Verleende zorg’, ‘Wachttijden’, 'COVID in beeld' en ‘Dure geneesmiddelen’.

Gebruikerssessie HDV 2025: Cijfers + intuïtie = inzicht

https://www.dhd.nl/nieuws/gebruikerssessie-hdv-2025-cijfers-intuitie-inzicht

Data hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven. Zo blijkt ook tijdens de gebruikerssessie HDV 2025, die onder invloed van de coronacijfers van fysiek naar digitaal is omgezet. De 40 aanwezige zorgprofessionals gaan in gesprek over de interpretatie van zorgdata en denken mee over de nieuwe complicatiemonitor in de HDV. ‘Stap je in de auto?’ De vraag van Sjoukje van der Bij, informatieanalist Patiëntenzorg & kwaliteit bij DHD, is ogenschijnlijk eenvoudig. De onderliggende informatie is bovendien voor iedereen hetzelfde

Systemische auto-immuunziekten beter vindbaar in DT

https://www.dhd.nl/nieuws/systemische-auto-immuunziekten-beter-vindbaar-in-diagnosethesaurus

De nieuwe versies van de Diagnose- (3.18) en Verrichtingenthesaurus (2.16) zijn vandaag gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 888 concepten gewijzigd. Er zijn met name nieuwe SNOMED-CT-koppelingen toegevoegd, maar daarnaast is binnen het project ARCH de vindbaarheid van systemische auto-immuunziekten verbeterd.

Leren van de zorg tijdens de coronapiek

https://www.dhd.nl/nieuws/leren-van-de-zorg-tijdens-de-coronapiek

Tijdens de coronapiek in het voorjaar ging veel aandacht uit naar patiënten op de ic. Het grootste deel van de COVID-19-patiënten werd echter opgenomen op de verpleegafdelingen, terwijl de reguliere zorg werd opgeschort. Wat kunnen ziekenhuizen leren over de zorg bij al hun patiënten? In een rapportage van DHD krijgen zij inzage in hun eigen cijfers, afgezet tegen het regionale en landelijke beeld. In dit artikel ziet u enkele landelijke resultaten.

ZOOM: meer patiënten met duur geneesmiddel, kosten per patiënt gedaald

https://www.dhd.nl/nieuws/zoom-meer-patiënten-met-duur-geneesmiddel-kosten-per-patiënt-gedaald

In de eerste ZOOM-editie van 2023 blikken we terug op het afgelopen jaar. Voor bijna alle onderdelen zijn de cijfers van 2022 toegevoegd. Deze laten zien dat de zorgproductie in het afgelopen jaar voor de meeste typen zorg is gedaald. De wachttijden daarentegen...

Nieuwe uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus in datamodel 4.3

https://www.dhd.nl/nieuws/nieuwe-uitlevering-diagnose-en-verrichtingenthesaurus-in-datamodel-4-3

Donderdag 16 februari zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 211 wijzigingen doorgevoerd. Beide thesauri zijn verschenen in het nieuwe uitleverformaat 4.3.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Onze servicedesk helpt u graag verder.