Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zoekresultaten

Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd.

HDV: startpunt voor kwaliteitsanalyses

https://www.dhd.nl/producten-diensten/patiëntenzorg-kwaliteit/monitoren-van-de-kwaliteit-van-zorg/hdv-startpunt-voor-kwaliteitsanalyses

Ziekenhuizen leveren jaarlijks verplicht cijfers over sterfte, ligduren en heropnamen aan de IGJ en NZa. Met de Hospital Data Viewer kunnen de cijfers vanuit verschillende invalshoeken worden geanalyseerd.

Productiecijfers onder de loep

https://www.dhd.nl/producten-diensten/bedrijfsvoering-financiën/productiecijfers-onder-de-loep

Wat zijn de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg die in uw ziekenhuis wordt verleend? Zo kunt u eenvoudig gebruikmaken van tools over de productietrends binnen uw ziekenhuis, het aandeel van acute en digitale zorg en algemene kerncijfers over de Nederlandse ziekenhuiszorg. Ga direct naar: Zorgprofielenbenchmark , Patiëntenmonitor , Monitor digitale zorg , Monitor acute zorg , ZOOM-rapportage Zorgprofielenbenchmark Welke zorg wordt in uw ziekenhuis verleend en hoe verhoudt die zich tot andere ziekenhuizen? Ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ kunnen hun voortgang voor deze doelstelling inzien in de Monitor digitale zorg. Monitor acute zorg In opdracht van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) is een tool ontwikkeld die inzicht geeft in de acute zorg. De Monitor acute zorg bevat onder andere informatie over het gemiddeld aantal patiënten met acute zorgvragen als (multi)trauma’s, spoedbevallingen en sectio’s.

Monitoren van de kwaliteit van zorg

https://www.dhd.nl/producten-diensten/patiëntenzorg-kwaliteit/monitoren-van-de-kwaliteit-van-zorg

Wijst een langere gemiddelde ligduur dan andere ziekenhuizen bijvoorbeeld op tekortschietende zorgverlening of juist op een goed doordacht ontslagbeleid? DHD verwerkt de LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren onder andere tot de indicatoren HSMR (sterfte), OLO (Onverwacht Lange Opnameduur) en Heropnamenratio. Deze LBZ-indicatoren liggen aan de basis van verschillende informatieproducten. 1) Jaarlijks inzicht in de cijfers via rapportages Voor een snel beeld verschijnen elk jaar twee rapportages: de Rapportage LBZ-indicatoren in mei en het HSMR-rapport in september. Specifiek voor raden van bestuur wordt een factsheet bijgeleverd (zie afbeelding). De definitieve HSMR wordt verspreid via het HSMR-rapport, dat zowel gedrukt als digitaal verschijnt. 2) Inzicht over de jaren heen Behalve dat ziekenhuizen de rapportages kunnen gebruiken voor verplichte aanleveringen aan de NZa en IGJ, vormen de uitkomsten mogelijk ook een startpunt voor het opdoen van nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld voor een specialisme met een afwijkende score. Deze uitkomsten kunnen met behulp van de online Monitor LBZ-indicatoren over de jaren heen worden geanalyseerd. 3) Ontdek het verhaal achter de cijfers Wilt u diepere analyses uitvoeren op basis van de LBZ-indicatoren, om op die manier van de achterliggende casussen te leren? Van afzonderlijke en gecombineerde monitors over de HSMR, OLO en Heropnamenratio tot aanvullende modules voor onder meer COVID-zorg en complicaties. Betrouwbare LBZ-indicatoren op basis van medische data De indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden berekend op basis van de medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren.

Waar staat de informatie over sterfte bij COVID-19?

https://www.dhd.nl/veelgestelde-vragen/worden-er-ook-smrs-berekend-over-de-opnamen-van-patiënten-met-covid-19

Aanvullend aan het HSMR-rapport bieden we de digitale rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ aan. Hierin vindt u aanvullende informatie over de sterfte bij COVID-19 in uw ziekenhuis in 2021, waaronder een SMR voor COVID-19. Dit rapport is samengesteld op basis van analyses door DHD.

Worden opnamen voor COVID-19 meegenomen in de Rapportage LBZ-indicatoren?

https://www.dhd.nl/veelgestelde-vragen/worden-opnamen-voor-covid-19-meegenomen-in-de-rapportage-lbz-indicatoren

Opnamen van patiënten met COVID-19 zijn wel meegenomen in het onderliggende microbestand (te downloaden via Mijn DHD ).

Nieuwe COVID-informatie in ZOOM

https://www.dhd.nl/nieuws/nieuwe-covid-informatie-in-zoom

Ieder kwartaal verschijnt de ZOOM-rapportage met de kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In deze eerste editie van 2022 is de informatie om de impact van COVID op de zorg te duiden verder aangevuld. Het hoofdstuk 'COVID in beeld' is uitgebreid met de gemiddelde IC-opnameduur voor COVID-opnamen. Daarnaast is er in deze editie onderscheid gemaakt tussen opnamen met COVID-19 als hoofd- en nevendiagnose. In het hoofdstuk ‘Verleende zorg’ zijn de algehele gemiddelde IC-opnameduur en de opnameduur van klinische opnamen en IC-opnamen exclusief COVID-opnamen in kaart gebracht.

Ontwikkeling SMR-model voor COVID-19

https://www.dhd.nl/nieuws/ontwikkeling-smr-model-voor-covid-19

Dit jaar hebben de LBZ-indicatoren over het afgelopen registratiejaar (2021) wederom alleen betrekking op de reguliere zorg. Wel gaat het CBS voor het eerst een specifiek SMR-berekeningsmodel ontwikkelen voor opnamen van patiënten met COVID-19. Ieder jaar ontvangen ziekenhuizen eind mei de Rapportage LBZ-indicatoren (OLO, Heropnamenratio en voorlopige HSMR) en eind september het HSMR-rapport (met de definitieve HSMR-cijfers). Net als vorig jaar hebben IGJ, NZa, CBS en DHD besloten dat opnamen met hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1,U07.2 en U10.9) hier nog niet in worden meegenomen. Ziekenhuizen dienen hun LBZ-indicatoren over 2021 met betrekking tot de reguliere zorg te rapporteren aan de IGJ. Ook de definitieve (H)SMR-cijfers over 2021 die gepubliceerd moeten worden in het kader van de NZa-regeling betreffen alleen de reguliere zorg.

Gezamenlijk grootschalig onderzoek naar long-COVID

https://www.dhd.nl/nieuws/gezamenlijk-grootschalig-onderzoek-naar-long-covid

​In oktober 2021 gaat een grootschalig onderzoek naar long-COVID van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsengeneeskunde en DHD. De bijdrage van DHD bestaat uit het aanleveren van geanonimiseerde LBZ-data en inbrengen van inhoudelijke expertise.

Speciaal COVID-hoofdstuk in decembereditie ZOOM

https://www.dhd.nl/nieuws/speciaal-covid-hoofdstuk-in-decembereditie-zoom

Vandaag is de nieuwe editie van ZOOM verschenen, de periodieke rapportage met actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk ‘COVID in beeld’, wat op hoofdlijnen een overzicht geeft van de zorg voor coronapatiënten.

Nieuwe diagnoseterm voor COVID-19-vaccinatie

https://www.dhd.nl/nieuws/nieuwe-diagnoseterm-voor-covid-19-vaccinatie

Donderdag 21 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.21) en Verrichtingenthesaurus (2.19) gepubliceerd. In totaal zijn 1.120 concepten gewijzigd. Een nieuwe Nederlandse editie van SNOMED CT door Nictiz heeft mede geleid tot een groot aantal nieuwe afleidingen.

Samenwerking VWS en DHD verwerking COVID-vaccinaties

https://www.dhd.nl/nieuws/samenwerking-vws-en-dhd-verwerking-covid-vaccinaties

​Van 22-29 mei namen 14 ziekenhuizen deel aan de vaccinatiepilot in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma COVID-19. Ziekenhuizen legden de circa 5.000 vaccinaties vast in het door het ministerie van VWS ontwikkelde registratiesysteem ZKVI. DHD werd door VWS gevraagd om als verwerker voor de ziekenhuizen op te treden.

COVID-19 bijlage bij HSMR-rapport

https://www.dhd.nl/nieuws/hsmr-rapport-2019-2021-verstuurd-naar-de-ziekenhuizen

​Op 27 september zijn de digitale HSMR-rapporten 2019-2021 verstuurd naar de gemachtigde gebruikers van alle ziekenhuizen. Als extra bijlage is de rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ bijgevoegd. De gedrukte rapporten zijn op 27 september verzonden naar de raden van bestuur.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Onze servicedesk helpt u graag verder.