Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Koepelorganisatie

DHD is opgericht door de NVZ en NFU. In 2022 is ook de Federatie Medisch Specialisten tot het bestuur toegetreden. Dagelijks zetten wij ons in om de achterban van deze koepelorganisaties - de ziekenhuizen en medisch specialisten - te ondersteunen in hun informatievoorziening. Daarnaast voeren we gerichte opdrachten voor de koepelorganisaties uit. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van relevante producten, diensten en ontwikkelingen.

Breed aanbod aan producten en diensten

Zorginstellingen en artsen die zijn aangesloten bij bovenstaande koepelorganisaties kunnen eenvoudig en veelal zonder meerkosten toegang krijgen tot een breed aanbod aan producten en diensten. Meerdere van deze producten worden ook door de brancheverenigingen zelf gebruikt. We lichten er enkele voor u uit.

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van de ZOOM-rapportage, met kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Specifiek voor de academische zorg is er de NFU-inkooptarievenbenchmark voor de inkooptarieven van medische hulpmiddelen en labproducten. Daarnaast worden umc's ondersteund bij het maken van analyses rond de bekostiging van academische zorg op basis van de toelage die zij jaarlijks van het ministerie van VWS ontvangen.

Nieuwe ontwikkelingen

Onze portefeuille met producten en diensten is constant in beweging om ziekenhuizen zo gericht mogelijk te ondersteunen. Zo is recentelijk de Monitor acute zorg ontwikkeld, een tool die inzage geeft in de acute zorg binnen de STZ-ziekenhuizen. Een ander nieuw informatieproduct is de Monitor digitale zorg, waarmee de ambitie van de NVZ kan worden geanalyseerd om minder fysieke polikliniekbezoeken te bereiken door de inzet van digitale zorg.

Een ander thema waar wij ons momenteel samen met de ziekenhuizen op richten, is het in beeld brengen van zeldzame aandoeningen. Momenteel is de ORPHA-viewer in ontwikkeling, een tool die helpt bij het uitwisselen van ervaringen over de ruim miljoen patiënten met een zeldzame ziekte in Nederland. Ook is recentelijk onze samenwerking met IKNL geïntensiveerd om gezamenlijk nog meer inzicht te bieden in oncologische zorg.

Dieper de data in

Deze en andere informatieproducten van DHD zijn onder andere gebaseerd op de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), de grootste ziekenhuisdatabank van Nederland. Onze informatieproducten bieden veel (filter)mogelijkheden om gericht uw vraagstukken mee te beantwoorden. Wilt u nog dieper graven? Vraag dan specifieke ziekenhuisdata bij ons aan.

Alle ziekenhuizen over op de Verrichtingenthesaurus

Waardevolle ontsluiting van informatie is alleen mogelijk als de data eenduidig aan de bron worden vastgelegd. De artsen van alle Nederlandse ziekenhuizen gebruiken de Diagnosethesaurus al voor de registratie van medische diagnosen in het epd. Daarnaast heeft de branche zich gecommitteerd aan de overgang naar de Verrichtingenthesaurus voor het vastleggen van verrichtingen. Samen met de koepelorganisaties zetten wij ons in voor een landelijke implementatie van deze standaard, zodat alle ziekenhuizen kunnen profiteren van de voordelen.

Voor u relevant nieuws

Feedback en vragen

Deze pagina voor koepelorganisaties is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie of heeft u een vraag? We horen graag van u.

(Optioneel)