Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Verrichtingenthesaurus in uw ziekenhuis

Steeds meer instellingen gaan voor de vastlegging van verrichtingen over op de Verrichtingenthesaurus. De landelijke standaard voor medische verrichtingen is in 2018 voor het eerst uitgeleverd. Op deze pagina leest u hoe ook uw ziekenhuis er gebruik van kan maken.

Een overgang naar de Verrichtingenthesaurus brengt verschillende voordelen met zich mee op het gebied van eenheid van taal. Wat deze voordelen zijn, is afhankelijk van de manier waarop verrichtingen momenteel worden vastgelegd. Grofweg zijn er drie scenario’s:

  • Ziekenhuizen die het verouderde CBV gebruiken, merken na overgang met name dat de thesaurustermen up-to-date zijn en beter aansluiten op ZA-codes. Bovendien zit er veel minder vervuiling in de lijst, waardoor artsen sneller de juiste medische term vinden.
  • Registreert uw instelling enkel ZA-codes, dan kan de arts na overgang naar de Verrichtingenthesaurus veel nauwkeuriger vastleggen wat hij uitvoert. Dit brengt onder andere voordelen met zich bij de (automatische) vulling van het patiëntenportaal, ontslagbrieven en zibs. De ZA-codes worden alsnog vastgelegd via afleidingen in de thesaurus.
  • De impact op ziekenhuizen die eigen codes registreren, is sterk afhankelijk van de invulling daarvan. Bijvoorbeeld van de vraag of ze specifiek of generiek zijn en of ze automatisch naar ZA-codes afleiden.

Begin met een analyse

In elke van bovenstaande situaties geldt: de overgang naar de Verrichtingenthesaurus is een vrij omvangrijk project. Medische verrichtingen worden immers door het hele ziekenhuis gebruikt. Daarom is het belangrijk om de impact van tevoren goed te analyseren.

Een impactanalyse geeft u duidelijkheid over wat de Verrichtingenthesaurus betekent voor uw ziekenhuis. Hoe werkt de thesaurus, wat betekent de implementatie voor de data, processen en mensen in uw ziekenhuis en welke aanpassingen zijn nodig in het epd? De impactanalyse vormt de basis voor het implementatieplan VT.

Richt voor het implementeren van de VT een breed samengesteld projectteam in met vertegenwoordiging van alle afdelingen die direct of indirect bij de registratie van verrichtingen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan medisch specialisten, zorgadministrateurs, informatiearchitecten en de epd-beheerder binnen uw ziekenhuis.

Livegang in het eerste ziekenhuis

Noordwest Ziekenhuisgroep ging als eerste over op de Verrichtingenthesaurus. Lees op deze pagina hoe zij het aanpakten. In andere artikelen komt neurochirurg Bas Idema aan het woord en wordt teruggeblikt op de implementatie.

We helpen u graag op weg

Om de overgang naar de Verrichtingenthesaurus zo soepel mogelijk te maken, is er diverse documentatie beschikbaar om u op weg te helpen. Op deze pagina vindt u onder meer de implementatiehandreiking en richtlijnen voor het gebruik van de thesaurus. Heeft u liever advies op maat? Neem dan contact op met onze registratie-experts.

(Optioneel)