Wijzigingsverzoeken Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

​De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus. Wanneer medisch specialisten ondervinden dat specifieke termen, synoniemen of afleidingen nog niet (goed) zijn opgenomen in de thesauri kunnen zij daarvoor een wijzigingsverzoek indienen.

DHD_infographic_augustus 2017 zonder kader.jpg

Het wijzigingsproces

Ziekenhuizen en andere betrokkenen kunnen deze wijzigingsverzoeken indienen bij DHD. Wij verwerken de verzoeken conform een vastgesteld wijzigingsproces:

 1. Een geautoriseerd contactpersoon van een ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging doet een wijzigingsverzoek via een van onderstaande templates (invullen en mailen naar info@dhd.nl). Een contactpersoon kan door DHD worden geautoriseerd voor het indienen van wijzigingsverzoeken. Alleen verzoeken die zijn ingediend door geautoriseerde contactpersonen (de lokaal beheerders binnen de instelling met de juiste rechten) én via het template, worden door DHD in behandeling genomen.
 2. DHD neemt het correct ingediende wijzigingsverzoek in behandeling.
 3. DHD verricht een technische validatie c.q. conformiteitscheck aan de hand van de inhoudelijke richtlijnen die zijn vastgesteld. Klik hier voor de inhoudelijke richtlijnen Diagnosethesaurus en hier voor die van de Verrichtingenthesaurus.
 4. DHD vraagt parallel advisering over het wijzigingsvoorstel aan de wetenschappelijke verenigingen, RIVM, Nictiz en ziekenhuizen. Tevens vraagt DHD advies aan Nictiz over de koppeling met SNOMED CT.
 5. DHD verwerkt adviezen in het wijzigingsvoorstel. Bij tegenstrijdige adviezen bepaalt het Wijzigingsoverleg Registratiestandaarden het uiteindelijke advies. Als een eenduidig advies niet haalbaar is, wordt het wijzigingsverzoek voorgelegd aan de Adviesraad Registratiestandaarden Zorg.
 6. DHD legt het wijzigingsvoorstel ter autorisatie voor aan de directeur van DHD of diens gemandateerde.
 7. DHD voert de eventuele wijziging door en test deze.
 8. DHD koppelt de uitkomst met argumentatie terug aan de aanvrager en neemt in het geval van een wijziging deze mee in de volgende release. De wijzigingen worden gebundeld en per maand ter beschikking gesteld voor de betreffende thesaurus.

Template indienen wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus (20191128)

Template indienen wijzigingsverzoeken Verrichtingenthesaurus (20191128)


Belangrijke opmerkingen

 • Bij het indienen van wijzigingsverzoeken is een goede argumentatie essentieel. Dit vergroot de kans op toekenning van de wijziging. Vermeld in welke situatie u de term wilt gebruiken en/of wat de toegevoegde waarde van de wijziging is voor het specialisme. Een goede argumentatie geeft meer inzicht in de reden van indienen van dit verzoek voor onder andere de wetenschappelijke verenigingen, wat nodig is voor het nemen van een weloverwogen beslissing. Het geven van een argumentatie als ‘ontbreekt in de thesaurus’ is niet voldoende voor een wetenschappelijke vereniging om een goede beslissing te kunnen nemen. Daarom wordt een wijzigingsverzoek zonder goede argumentatie niet in behandeling genomen door DHD en wordt het afgewezen.
 • DHD verricht een technische validatie c.q. conformiteitscheck aan de hand van de Inhoudelijke richtlijnen Diagnosethesaurus of Inhoudelijke richtlijnen Verrichtingenthesaurus.
 • Het kan voorkomen dat een ingediende term anders wordt opgenomen in de thesauri dan aangegeven. De reden hiervoor is dat altijd de meest gangbare Nederlandse term wordt opgenomen; dit wordt mede bepaald aan de hand van het Pinkhof Geneeskundig woordenboek. 
 • Alle wijzigingsverzoeken dienen te worden ingediend via onze Servicedesk op basis van de templates die u hierboven kunt downloaden (mailen naar info@dhd.nl). Hierop zijn hierop enkele uitzonderingen van toepassing: a) de wijzigingsverzoeken voor Klinische genetica kunnen worden ingediend via de coderingscommissie van VKGN en b) de wijzigingsverzoeken voor Neurochirurgie kunnen worden ingediend via het bestuur van NVVN.


Wie kunnen wijzigingsverzoeken indienen?

Het indienen van wijzigingsverzoeken kan worden gedaan door medewerkers binnen het ziekenhuis die hiervoor gemachtigd zijn door hun lokaal beheerder. Via onze Servicedesk kunt u navragen wie de lokaal beheerders voor uw ziekenhuis zijn.


​Overzicht wijzigingsverzoeken

De wijzigingsverzoeken die zijn ingediend, publiceren wij tweewekelijks in onderstaande overzichten. De toegekende wijzigingsverzoeken worden meegenomen in de tweemaandelijkse uitleveringen van de thesauri.​

Overzicht wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus gebruikers (20211012)

Overzicht wijziginsverzoeken Diagnosethesaurus DHD (20211012)

Overzicht wijzigingsverzoeken Verrichtingenthesaurus gebruikers (20211012)

Overzicht wijzigingsverzoeken Verrichtingenthesaurus DHD (20211012)