Kwaliteitsindicatoren (OmniQ)

​​​​​​​​​​​​​In opdracht van de NVZ en NFU heeft DHD OmniQ ontwikkeld. In dit portaal kunnen ziekenhuizen alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aanleveren.​


OmniQ heeft als doel het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Doordat alle aanleveringen vanuit één portaal plaatsvinden, is het proces van invullen en accorderen van de indicatoren eenvoudig en hebben de ziekenhuizen een goed overzicht. Het uitgangspunt: één proces en op één plaats invullen, controleren en accorderen.

Om ziekenhuizen verder te faciliteren, worden indicatoren uit verschillende kwaliteitsregistraties (bijvoorbeeld LROI, DICA en NCFS) automatisch vooraf ingevuld. Op deze manier registreren de ziekenhuizen de data eenmalig. Het accorderen van deze indicatoren vindt plaats in OmniQ.​​


Kwaliteitsindicatoren

De indicatoren van de Transparantiekalender zijn afkomstig uit de Indicatorengidsen van het Zorginstituut Nederland voor het betreffende verslagjaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt jaarlijks de indicatoren voor de Basisset MSZ vast. Beide indicatorensets worden een-op-een overgenomen in OmniQ.    


Doorlevering van de indicatoren

De kwaliteitsindicatoren worden elk jaar op een vast moment doorgeleverd aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voorafgaand aan het doorleveren is het noodzakelijk dat de indicatoren geaccordeerd zijn door de raad van bestuur.


​Beschikbaarheid en gebruik OmniQ

OmniQ is jaarlijks geopend van 1 januari t/m 15 april voor de indicatoren van de Transparantiekalender en van 1 januari t/m 31 mei voor de indicatoren van de Basisset MSZ. Voor het gebruik van OmniQ zijn door de raad van bestuur van elk ziekenhuis een of meerdere lokaal beheerders aangesteld, die op hun beurt weer accounts kunnen aanmaken voor gebruikers binnen het ziekenhuis. OmniQ is bereikbaar via omniq.dhd.nl​ voor de personen met een account.


​Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)

​De aangeleverde kwaliteitsindicatoren worden zichtbaar gemaakt in SKI​, de online tool voor het benchmarken van de indicatoren voor de Transparantiekalender en de Basisset MSZ. In SKI zien ziekenhuizen de resultaten van hun eigen ziekenhuis in vergelijking met andere ziekenhuizen.


Databestanden Basisset MSZ

Per verslagjaar (2007 tot en met 2017) is er een Excel-bestand beschikbaar met daarin de gegevens die per ziekenhuis zijn aangeleverd ten behoeve van de Basisset MSZ. U vindt deze bestanden hier

Voorheen werden deze bestanden jaarlijks gepubliceerd op de website Ziekenhuizentransparant.nl. Deze website is nog toegankelijk tot 1 juni 2019 en bevat de resultaten van de Basisset MSZ van 2003 tot en met 2015 (te raadplegen via de zoekfunctie). 


Meer info

​Voor meer informatie belt u naar Ritva Kirpestein, 030 273 97 00 . U kunt ook een bericht sturen​