Verrichtingenthesaurus

De Verrichtingenthesaurus is de landelijke standaard voor het registreren van medische verrichtingen in het epd. Dit gebeurt volgens het principe eenheid van taal, waarbij de vastgelegde gegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Elke twee maanden wordt een geactualiseerde versie van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd via Mijn DHD.

Vastleggen van medische verrichtingen voor meervoudig gebruik

Video Verrichtingenthesaurus DHD.PNG

De medisch specialist legt met behulp van de Verrichtingenthesaurus voor elke patiënt de uitgevoerde verrichting vast in het epd. Deze vastgelegde gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt door middel van automatische afleidingen naar zorgactiviteiten (ZA-codes), conciliumcodes en de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC. Dit komt onder andere de financiële afhandeling, uitwisseling met andere instellingen en benchmarking (zorginhoudelijk en bedrijfsvoering) ten goede. Omdat de (financiële) afleidingen automatisch volgen, kan de arts zich bij het vastleggen richten op de medische inhoud. 

'De kwaliteit van zorg kan nog veel beter als we slimmer gaan registreren'

Guido van den Broek, KNO-arts en hoofd-halschirurg Radboudumc


Landelijke standaard

De Verrichtingenthesaurus is in december 2017 opgeleverd. Aanleiding voor de NVZ en NFU was de versnippering in de registratie van medische verrichtingen. Zo maakt een deel van de ziekenhuizen gebruik van het Verrichtingenbestand (CBV). Andere ziekenhuizen registreren rechtstreeks op de financieel georiënteerde zorgactiviteiten en een deel maakt gebruik van eigen codes. Doordat niet alle ziekenhuizen op dezelfde manier registreren, kunnen gegevens moeilijk worden uitgewisseld en gaat veel informatie verloren.

De Nederlandse ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan verschillende landelijke initiatieven rond eenheid van taal. Denk bijvoorbeeld aan de notitie 'Eenheid van taal in de Nederlandse zorg', de zorginformatiebouwstenen van Registratie aan de bron en het VIPP-programma. Met de Verrichtingenthesaurus sluit u automatisch bij deze initiatieven aan. Dat komt onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van dezelfde internationale standaarden (SNOMED CT en LOINC).


De praktijk als basis

De termen in de Verrichtingenthesaurus zijn samen met de wetenschappelijke verenigingen van specialismen opgesteld. Zij hebben daarnaast de afleidingen beoordeeld en toetsen samen met ziekenhuizen, UMC’s, Nictiz en zorgadministraties wijzigingsverzoeken van ziekenhuizen.

Ook komt de Klankbordgroep Registratiestandaarden twee keer per jaar bij elkaar om te adviseren over de implementatie, het gebruik en de doorontwikkeling van de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus. Bij ziekenhuizen, de wetenschappelijke verenigingen, het CMIO-netwerk en de epd/zis-leveranciers wordt doorlopend geïnventariseerd aan welke nieuwe functionaliteiten behoefte is.


Altijd een actuele lijst

De inhoud van de Verrichtingenthesaurus is in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen samengesteld. Toch kan het voorkomen dat een term of afleiding niet (meer) aansluit bij de praktijk. In dat geval kunt u een wijzigingsverzoek bij ons indienen. 

Het verzoek wordt onder meer beoordeeld door de wetenschappelijke vereniging van het betreffende specialisme (medische inhoud), Nictiz (koppelingen naar SNOMED CT) en zorgadministraties (afleidingen naar ZA-codes). De wijzigingen worden na goedkeuring van bovengenoemde partijen doorgevoerd in de Verrichtingenthesaurus. Elke twee maanden wordt een update uitgeleverd via Mijn DHD, waardoor de Verrichtingenthesaurus altijd aansluit bij de actuele praktijk.


'Met de Verrichtingenthesaurus kunnen we veel preciezer vastleggen wat we uitvoeren bij de patiënt'

Léon van Adrichem, plastisch chirurg UMC Utrecht en Velthuis Kliniek


Meer informatie

Op de pagina Documentatie vindt u verschillende documenten over de Verrichtingenthesaurus, zoals de toolkit en de implementatiehandreiking. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. Ook houden we u op de hoogte aan de hand van kennissessies. Houd hiervoor onze evenementenpagina in de gaten.  

Wilt u de Verrichtingenthesaurus ook in uw ziekenhuis gebruiken? Dan raden we u aan een impactanalyse uit te voeren.