Verrichtingenthesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. DHD heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz.​

Infographic DT-VT zonder titel HR.jpg

Wat kunt u ermee?

De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC, en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen.

De vastgelegde gegevens kunnen meervoudig worden gebruikt.​ Op die manier sluit de thesaurus aan bij het programma Registratie aan de bron. Zo kunnen in de toekomst praktische toepassingen aan de Verrichtingenthesaurus worden gekoppeld. Bij de Diagnosethesaurus gebeurt dit al. Een voorbeeld is CRAMP, een database van zeldzame spierziekten die wordt aangeleverd via de LBZ. De database wordt gevuld met diagnosen die door middel van de Diagnosethesaurus door ziekenhuizen worden geregistreerd.

 

Voor wie is het bedoeld?

Gebruikers zijn artsen, maar ook verpleegkundigen, OK-assistenten, laboranten, poliassistenten en andere zorgverleners. Daarnaast hebben medisch codeurs en zorgadministrateurs met de Verrichtingenthesaurus te maken. Onder andere medisch specialisten, bestuurders en managers, wetenschappers, DHD en de patiënt zelf profiteren van de voordelen van de Verrichtingenthesaurus.

De Verrichtingenthesaurus is bedoeld voor alle ziekenhuizen, ongeacht of u momenteel het Verrichtingenbestand (CBV) gebruikt of met behulp van ZA-codes of eigen lijsten registreert. Zie onder aan deze pagina voor meer informatie.


Afleidingen naar ZA-codes

Om de financiële administratie goed te laten verlopen, leidt de Verrichtingenthesaurus – indien van toepassing – de gekozen term automatisch af naar zorgactiviteiten (ZA-codes) ten behoeve van de declaratie. ​ De afleidingen worden opgesteld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Daarnaast worden administrateurs uit ziekenhuizen en UMC's hierbij betrokken.

De voordelen van de 'automatische' afleidingen zijn:​

  • ​​Bij doorontwikkeling of wijziging van ZA-codes of registratieregels is alleen een eenmalige landelijke aanpassing van de migratietabel nodig die lokaal in het EPD wordt geladen.

  • Medisch specialisten en andere zorgverleners ervaren van deze wijzigingen niet langer de (administratieve) last; zij blijven de klinisch relevante term registreren. Aanpassingen vinden op de achtergrond plaats.

Per verrichting is er een afleiding naar de bijbehorende ZA-code, onafhankelijk van het specialisme dat die verrichting uitvoert. Er zijn ook verrichtingen die geen afleiding naar een ZA-code hebben wanneer er (nog) geen ZA-code beschikbaar is maar de verrichting wel nodig is voor medisch-inhoudelijke dossiervoering.

De vastgelegde data kunnen ook worden (her)gebruikt ten behoeve van statistiek en externe rapportages, zoals de LBZ, de DIS en kwaliteitsrapportages. ​


Beschikbaarheid Verrichtingenthesaurus

Sinds 22 december 2017 wordt de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd in opdracht van de NVZ en NFU en in nauwe samenwerking met onder meer de wetenschappelijke verenigingen. Geautoriseerde gebruikers kunnen de nieuwste uitlevering maandelijks downloaden via Mijn DHD.

​​

​Meer info

Bekijk voor meer informatie het filmpje onderaan deze pagina of neem contact met ons op​.


Overgang Verrichtingenbestand (CBV) naar Verrichtingenthesaurus​

Een aantal ziekenhuizen maakt nu nog gebruik van het Verrichtingenbestand (CBV)​. Het CBV wordt tot en met 2018 door DHD beheerd. Vanaf 1 januari 2019 blijft het CBV in 'bevroren' toestand bestaan.

In verband met de doorlooptijd richting de laatste uitlevering in december 2018, is het tot 1 augustus 2018 mogelijk om nieuwe codes aan te vragen en tot 16 november 2018 om wijzigingen aan bestaande codes aan te vragen.

Om de migratie van het CBV naar de Verrichtingenthesaurus te faciliteren voor de gebruikersorganisaties heeft DHD een migratietabel opgeleverd die – voor zover mogelijk – de mapping bevat tussen de oude CBV-codering en de Verrichtingenthesaurus. Deze migratietabel zal gedurende 2018 worden onderhouden. Op deze manier krijgen ziekenhuizen de tijd voor implementatie van de Verrichtingenthesaurus in het EPD/ZIS en de decentrale systemen. 


Overige registratiegroepen Verrichtingenbestand (CBV) in Verrichtingenthesaurus

Naast medisch specialistische verrichtingen omvat het Verrichtingenbestand (CBV) een aantal andere registratiegroepen. Mede op verzoek van CBV-gebruikende ziekenhuizen is de inhoud van de Verrichtingenthesaurus uitgebreid met de overige relevante registratiegroepen uit het CBV, zodat zorgprofessionals bijvoorbeeld ook de paramedische verrichtingen eenduidig kunnen vastleggen.

De Verrichtingenthesaurus bevat de verrichtingentermen van deze overige registratiegroepen. Dit betekent dat ziekenhuizen kunnen kiezen of ze alleen het Verrichtingenthesaurus-deel met medisch specialistische verrichtingentermen gebruiken, of de termen van alle registratiegroepen. Beide kunnen tegelijkertijd worden geïmplementeerd aan de hand van één bestand.


Overgang van ZA-codes of eigen lijst naar Verrichtingenthesaurus

De Verrichtingenthesaurus is ook bedoeld voor ziekenhuizen die momenteel geen CBV gebruiken, maar eigen lijsten in beheer hebben of rechtstreeks op ZA registreren. Ook deze ziekenhuizen bieden wij ondersteuning bij het uitvoeren van een impactanalyse. Neem hiervoor contact met ons op. Daarnaast bieden wij diverse documenten aan die u bij de impactanalyse en de daadwerkelijke overgang kunt gebruiken.