Datamodel en brontabellen LBZ

​​​​​​​​​Ziekenhuizen hebben diverse handvatten bij het registreren en aanleveren van LBZ-gegevens. Het LBZ-datamodel definieert welke gegevens landelijk moeten worden aangeleverd. De LBZ-brontabellen zijn hulpmiddelen voor de medisch-inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen.​

​Datamodel


Met het LBZ-datamodel kunnen ziekenhuizen inzien welke financiële en medische LBZ-gegevens zij dienen aan te leveren. DHD bepaalt het actuele datamodel en beheert dit. Dit doen we door: 

  • analyses te maken van de doeleinden van de data, de internationale informatieplichten en de informatiebehoefte van ziekenhuizen, branche en wetenschappelijk onderzoek;

  • te toetsen of het LBZ-datamodel kan worden geïmplementeerd in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS);

  • kwaliteitscontroles uit te voeren op aangeleverde LBZ-data die kunnen leiden tot wijzigingen en vernieuwingen.


Wat kunt u ermee?

Ziekenhuizen kunnen het datamodel implementeren in hun ZIS, zodat zij de juiste LBZ-data registreren en aanleveren.


Voor wie is het bedoeld?

Het LBZ-datamodel wordt gebruikt door medewerkers van de afdeling Zorgadministratie en ZIS-leveranciers.


Beschikbaarheid

Het LBZ-datamodel krijgt regelmatig een update. U kunt de datamodellen voor de LBZ-medisch en de LBZ-financieel downloaden via de groene buttons op deze pagina.


Brontabellen


LBZ-brontabellen zijn controletabellen voor medisch-inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen in relatie tot elkaar, leeftijd, geslacht en specialismen. 


Wat kunt u ermee?

U kunt deze brontabellen implementeren in het ZIS van het ziekenhuis. Op deze manier kunt u de medisch inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen automatisch laten uitvoeren.


Voor wie is het bedoeld?

De brontabellen worden gebruikt door medewerkers van de afdeling Zorgadministratie en ZIS-leveranciers.


Beschikbaarheid

De LBZ-brontabellen krijgen regelmatig een update. U kunt de actuele en de vorige brontabel downloaden via de groene buttons op deze pagina.​