Datamodel en brontabellen LBZ

​​​​​​​​​Ziekenhuizen hebben diverse handvatten bij het registreren en aanleveren van LBZ-gegevens. Het LBZ-datamodel definieert welke gegevens landelijk moeten worden aangeleverd. De LBZ-brontabellen zijn hulpmiddelen voor de medisch-inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen.​

​Datamodel

Met het LBZ-datamodel kunnen ziekenhuizen inzien welke financiële en medische LBZ-gegevens zij dienen aan te leveren. DHD bepaalt het actuele datamodel en beheert dit. Dit doen we door: 

  • analyses te maken van de doeleinden van de data, de internationale informatieplichten en de informatiebehoefte van ziekenhuizen, branche en wetenschappelijk onderzoek;
  • te toetsen of het LBZ-datamodel kan worden geïmplementeerd in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS);
  • kwaliteitscontroles uit te voeren op aangeleverde LBZ-data die kunnen leiden tot wijzigingen en vernieuwingen.

U kunt het datamodel implementeren in uw ZIS, zodat uw ziekenhuis de juiste LBZ-data registreert en aanlevert. Het datamodel krijgt regelmatig een update. U kunt de datamodellen voor de medische en financiële LBZ downloaden via de groene buttons links op deze pagina.


Brontabellen

Met de LBZ-brontabellen kunnen medisch-inhoudelijke controles worden uitgevoerd van diagnosen en verrichtingen in relatie tot elkaar, leeftijd, geslacht en specialismen. U kunt deze brontabellen implementeren in uw ZIS. Op deze manier kunt u de medisch inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen automatisch laten uitvoeren.

De LBZ-brontabellen worden elk kwartaal uitgeleverd. U kunt de actuele en de vorige brontabel downloaden via de groene buttons links op deze pagina.​