Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kwaliteitsadviseur

Met onze informatieproducten binnen het thema patiëntenzorg & kwaliteit kunnen kwaliteitsadviseurs onder andere de kwaliteit van zorg vanuit verschillende invalshoeken analyseren, uitkomsten van kwaliteitsregistraties spiegelen en informatie over zeldzame aandoeningen in kaart brengen. Ook onze overige thema's bevatten relevante producten en diensten voor u. Op deze pagina lichten we er enkele uit.

Breed aanbod aan informatieproducten

Als kwaliteitsadviseur vindt u op de verzamelpagina over patiëntenzorg & kwaliteit verschillende ingangen om de kwaliteit van zorg te analyseren. Zo verzorgen we rapportages en tools voor het monitoren van de LBZ-indicatoren (sterfte, ligduren en heropnamen) en kan Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) worden gebruikt voor het vergelijken van de indicatoren die uw ziekenhuis via OmniQ aanlevert voor de Basisset MSZ en Transparantiekalender. De lokaal beheerder in uw ziekenhuis kan u eenvoudig en zonder meerkosten toegang verlenen tot de meeste producten.

Nieuwe producten en diensten

Ons aanbod aan producten en diensten is constant in ontwikkeling zodat we u zo gericht mogelijk kunnen ondersteunen. Zo worden er regelmatig kwaliteitsregistraties met spiegelinformatie aangesloten op de Datahub. Daarnaast wordt momenteel de ORPHA-viewer ontwikkeld, een online tool die inzicht geeft in de patiëntenpopulaties van zeldzame aandoeningen. Dit biedt onder andere handvatten voor onderzoek naar zeer specifieke zorg.

Relevante producten binnen andere thema's

Het onderdeel patiëntenzorg & kwaliteit op deze website is uw ingang voor de meeste producten en diensten van DHD. Maar ook de andere thema's, zoals bedrijfsvoering & financiën, bieden relevante producten voor kwaliteitsadviseurs. Zo kunt u met de Geneesmiddelenmonitor de inzet van dure geneesmiddelen analyseren en kunnen STZ-ziekenhuizen met de Monitor acute zorg van elkaar leren binnen dit thema.

Een ander informatieproduct dat interessant voor u kan zijn, is de Zorgprofielenbenchmark. Met deze tool kan zowel de doelmatigheid als de kwaliteit van zorg worden geanalyseerd. Tot slot lichten we graag de Wachttijdenbenchmark voor u uit, die momenteel extra relevant is vanwege de uitdagingen rond inhaalzorg.

Dieper de data in

Onze informatieproducten bieden veel (filter)mogelijkheden om gericht uw vraagstukken te beantwoorden. Wilt u nog dieper graven? Vraag dan specifieke data bij ons aan. De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is de grootste ziekenhuisdatabank van Nederland en daarmee een interessante bron voor uw analyses. Een andere ingang zijn de registraties die zijn aangesloten op de Datahub.

Belang van eenduidige data

Om tot betrouwbare en waardevolle informatie te komen, is het belangrijk dat de data eenduidig door de arts worden vastgelegd in het epd. De Nederlandse ziekenhuizen gebruiken al de Diagnosethesaurus voor de vastlegging van diagnosen en gaan daarnaast over op de Verrichtingenthesaurus voor de registratie van medische verrichtingen.

De termen in de thesauri zijn gekoppeld aan diverse stelsels. Met de tool Spiegelinformatie Diagnosethesaurus kan worden gecontroleerd of uw ziekenhuis deze gegevens op de juiste manier aanlevert. Snel kijken wat er in de thesauri zit, inclusief de afleidingen naar SNOMED CT en ICD-10? Dit kan via de T-Rex (geen DHD-account nodig).

Voor u relevant nieuws

Feedback en vragen

Deze pagina voor kwaliteitsadviseurs is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie of heeft u een vraag? We horen graag van u.

(Optioneel)