Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Benut het potentieel van de thesauri

Nu steeds meer ziekenhuizen en artsen gebruikmaken van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus worden deze ook breder toegepast. Van vastlegging van de primaire zorg tot hergebruik van de vastgelegde gegevens voor informatie-overdracht, inzicht in de kwaliteit van zorg en het vullen van epidemiologische databases. Om deze en andere mogelijkheden te benutten, is het belangrijk dat de thesauri op de juiste manier worden toegepast.

Bijna alle Nederlandse ziekenhuizen maken gebruik van de Diagnosethesaurus en ook steeds meer instellingen gaan over op de Verrichtingenthesaurus. Daarmee spelen de thesauri een centrale rol bij de vastlegging van het primaire zorgproces. Op basis van de vastgelegde diagnosen en verrichtingen krijgen artsen een goed overzicht van de voorgeschiedenis en actuele probleemlijst van een patiënt.

Door diverse koppelingen met onder andere codestelsels en classificaties wordt bovendien meervoudig gebruik van gegevens zonder extra registratielast mogelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • SNOMED CT (zie onderstaande tekst)
  • ICD-10-codes
  • ORPHA-codes voor zeldzame aandoeningen
  • Informatie-uitwisseling over en met de patiënt via zorginformatiebouwstenen (zibs) en het patiëntenportaal
  • Hergebruik van de data voor kwaliteitsregistraties
  • Conciliumcodes (opleidingscodes voor heelkunde en plastische chirurgie)

Inrichting in het epd

Kwalitatief goede data zijn een belangrijk aandachtspunt bij hergebruik van de vastgelegde gegevens. Voor een adequate, volledige en up-to-date vastlegging door de arts met de thesauri is een gebruiksvriendelijke inrichting in het epd cruciaal. Ook dient het epd/zis de verschillende toepassingsmogelijkheden van de thesauri te ondersteunen. In het schema is te zien dat dit nu nog niet het geval is.

DHD werkt samen met de FMS, het CMIO Netwerk en ziekenhuizen aan het verbeteren van de inrichting in het epd/zis.

Spiegelinformatie bronregistratie

Ziekenhuizen leveren de vastgelegde Diagnosethesaurus-ID’s samen met andere gegevens aan via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Om inzicht te bieden in de vastlegging in het epd heeft DHD de tool Spiegelinformatie bronregistratie ontwikkeld. Hiermee bieden we ziekenhuizen en medisch specialisten handvatten om de vastlegging te monitoren en waar nodig te verbeteren.

De thesaurus-ID’s in de LBZ worden steeds vaker gebruikt voor de informatieproducten van DHD, waarmee ziekenhuizen over specifiekere diagnose-informatie beschikken. Hierdoor zijn de patiëntgroepen herkenbaarder voor de arts, omdat de diagnose-informatie wordt gebaseerd op medische vastlegging en niet (alleen) op financiële informatie. De CRAMP viewer is een voorbeeld van een informatieproduct waar ziekenhuizen al op niveau van thesaurus-ID terugkoppeling krijgen.

Ga naar de tool

SNOMED: sleutel naar (internationale) vergelijkingen

Wilt u meer voordelen halen uit de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus? Bekijk dan onder andere de mogelijkheden die SNOMED CT biedt. De termen in de thesauri zijn 1-op-1 gekoppeld aan dit internationale terminologiestelsel voor de zorg. Hierdoor kunnen de met de thesauri vastgelegde gegevens ook worden gebruikt voor internationale vergelijkingen.

SNOMED is hiërarchisch opgebouwd; iedere term bevat vertakkingen naar boven- en onderliggende termen. Door gebruik te maken van de SNOMED-hiërarchie kunnen de specifieke diagnose- of verrichtingentermen die zijn vastgelegd in het epd worden geaggregeerd tot een bovenliggend niveau. Dit maakt data-extractie voor onder andere aanlevering aan (kwaliteits)registraties en wetenschappelijk onderzoek mogelijk.

De SNOMED-boom is ook opgenomen in de openbaar toegankelijke thesaurusviewer T-Rex. Meer weten over SNOMED? Lees dan het interview met Pim Volkert (Nictiz).