Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onderzoeker

Als verwerker van de grootste databank van ziekenhuisdata – de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg – en een groeiend aantal kwaliteitsregistraties kan DHD onderzoekers voorzien van waardevolle informatie. Deze data kunt u bij ons opvragen. Daarnaast kunnen diverse van onze informatieproducten ondersteuning bieden bij uw onderzoek. Hieronder lichten we er enkele uit.

Aanvraag van ziekenhuisdata

Betrouwbare data liggen aan de bron van goed wetenschappelijk onderzoek. Wij helpen u graag op weg. Zo kunt u bij ons data uit verschillende bronnen opvragen, waaronder de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Deze dataverzameling heeft een landelijke dekking en bestaat uit zowel een medische als financiële component. Daarnaast is DHD verwerker van een groeiend aantal kwaliteitsregistraties.

Belang van eenduidige vastlegging

Om tot betrouwbaar en waardevol onderzoek te komen, is het belangrijk dat de onderliggende data eenduidig door de arts worden vastgelegd in het epd. De Nederlandse ziekenhuizen gebruiken al de Diagnosethesaurus voor de registratie van diagnosen en gaan daarnaast over op de Verrichtingenthesaurus voor medische verrichtingen.

De termen in de thesauri zijn gekoppeld aan diverse stelsels, waaronder SNOMED CT. Met behulp van dit internationale terminologiestelsel kunt u op verschillende manieren naar de data kijken. Hiervoor is het belangrijk dat uw ziekenhuis de gegevens op de juiste manier aanlevert. Dit kan worden gecontroleerd in de tool Spiegelinformatie Diagnosethesaurus. Snel kijken wat er in de thesauri zit, inclusief de afleidingen naar SNOMED CT en ICD-10? Dit kan zonder DHD-account via de T-Rex.

Informatieproducten als startpunt voor onderzoek

Bovenstaande data liggen aan de basis van een breed pakket aan informatieproducten, onderverdeeld in de thema's patiëntenzorg & kwaliteit en bedrijfsvoering & financiën. Is uw ziekenhuis aangesloten bij de NVZ of NFU? Dan kunt u eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen tot de meeste van deze producten. We lichten enkele producten uit die interessant kunnen zijn voor uw onderzoek.

Met de Zorgprofielenbenchmark kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt verleend, vergelijken met de zorg in andere instellingen op het niveau van zorgproduct, zorgproductgroep en zorgprofielklasse. Daarnaast wordt momenteel de ORPHA-viewer ontwikkeld, waarmee de patiëntpopulaties voor zeldzame aandoeningen in kaart kunnen worden gebracht. Tot slot wijzen we u graag op het project Joint Analytics Support, een analytics-omgeving waarin de data van de Nederlandse laboratoria bij elkaar worden gebracht. Door hier met behulp van machine learning analyses op los te laten, kunnen deelnemers nieuwe inzichten opdoen die bijdragen aan betere zorgverlening en preventie.

Voor u relevant nieuws

Feedback en vragen

Deze pagina voor onderzoekers is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie of heeft u een vraag? We horen graag van u.

(Optioneel)