Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd vastleggen van diagnosen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De Diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken.​


Wat kunt u ermee?

Medisch specialisten gebruiken de Diagnosethesaurus via het EPD-systeem van het ziekenhuis. De diagnosetermen zijn gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. De geregistreerde diagnosen leiden (indien van toepassing) af naar de financieel georiënteerde codes (DBC-diagnosetyperingen) en naar ICD-10 codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT ten behoeve van meervoudig gebruik​.​​​​


Beheer en ontwikkeling

De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus. De wijzigingsverzoeken die we ontvangen van ziekenhuizen verwerken we via een standaard wijzigingsproces, waarvoor ook de wetenschappelijke verenigingen, Nictiz en het RIVM een bijdrage leveren. Daarnaast wordt jaarlijks in samenspraak met ziekenhuizen die deelnemen aan de Klankbordgroep Registrati​estandaarden​ bepaald welke nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld. Voor 2017 is dit onder meer het toevoegen van het kenmerk lateraliteit bij de diagnosetermen.​


 

Beschikbaarheid

De Diagnosethesaurus is via Mijn DHD​ beschikbaar voor medewerkers van ziekenhuizen en overige zorginstellingen die hiertoe geautoriseerd zijn. Maandelijks ​verschijnt een update van de Diagnosethesaurus. Daarnaast kan voor uitgebreide zoekmogelijkheden de thesaurusviewer T-Rex worden gebruikt.


​Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar Alike van Berkum-Mouthaan, 030 273 97 00. U kunt ook ​een bericht sturen.