Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Alle Nederlandse ziekenhuizen leveren data voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) aan DHD. Wij beheren deze data en verwerken ze onder andere in informatieproducten voor ziekenhuizen op het gebied van patiëntenzorg & kwaliteit en bedrijfsvoering & financiën. Door de volledigheid van de data hebben deze producten een landelijke dekking.

LBZ.jpgDaarnaast worden de LBZ-data onder meer gebruikt voor wettelijk verplichte aanleveringen, wetenschappelijk onderzoek (aan de hand van gegevensverzoeken), aanvullende analyses binnen de ziekenhuizen (bijvoorbeeld via het eigen data warehouse) en voor onderzoek en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn Volksgezondheidenzorg.info, Zorg in Cijfers, CBS, VWS-beleid en enkele IGJ-indicatoren.

Voor de betrouwbaarheid van de informatie is het belangrijk dat de LBZ-data op de juiste manier worden aangeleverd. Zie voor meer informatie de gerelateerde pagina's in het linkermenu en de gebruikershandleiding LBZ.


'Met behulp van de kwaliteitsrapportages van DHD kun je tijdig je LBZ-aanleveringen corrigeren'

Jan Pieters, medisch codeur Treant Zorggroep


Informatieproducten op basis van de LBZ

Afbeelding-LBZ.jpg

De LBZ bevat medische, financiële en administratieve gegevens van patiënten die een klinische opname, dagopname of langdurige observatie achter de rug hebben of poliklinisch werden behandeld. Deze gegevens liggen aan de bron van verschillende informatieproducten waar ziekenhuizen eenvoudig, veelal zonder meerkosten, toegang toe hebben.

Op deze pagina leest u meer over de LBZ-indicatoren en de informatieproducten die daarop zijn gebaseerd. Daarnaast kunt u gebruikmaken van informatieproducten waarmee u onder andere inzichten opdoet ten behoeve van onderhandelingen met zorgverzekeraars of voor het analyseren van uw marktpositie. Voorbeelden hiervan zijn:


Wat te doen bij een fusie?

Is uw ziekenhuis onlangs gefuseerd of gaat uw ziekenhuis fuseren? Lees in dit document​ wat aandachtspunten zijn voor de LBZ-aanlevering.


Deelnemen aan de LBZ of structurele wijzigingen?

Gaat uw ziekenhuis deelnemen aan de LBZ of zijn er structurele wijzigingen binnen uw ziekenhuis, dan kunt u dit kenbaar maken via het Opgaveformulier gegevens LBZ.