Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

​​​​​​​​Elk jaar leveren ziekenhuizen en UMC’s grote hoeveelheden data aan DHD. Een van de dataverzamelingen is de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). DHD beheert deze verzameling en verwerkt het onder andere in informatieproducten voor ziekenhuizen.

LBZ is de registratie van medische, administratieve en financiële gegevens van patiënten die een klinische opname, dagopname of langdurige observatie achter de rug hebben of poliklinisch behandeld werden. DHD bewerkt de LBZ-data tot informatie die kan worden gebruikt bij de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. De informatie maakt het ook mogelijk om te benchmarken op het gebied van kwaliteit, financiën, productie en marktpositie.


Toepassing

De LBZ kent zowel een medische als een financiële component. DHD beheert beide verzamelingen en zorgt ervoor dat het aanleveren van de data zorgvuldig verloopt, met zo min mogelijk extra administratieve last en zo veel mogelijk ondersteuning voor de ziekenhuizen. De data worden aan de ziekenhuizen teruggekoppeld in diverse informatieproducten, zoals:

Afbeelding-LBZ.jpg 

​Verder worden de data gebruikt voor wettelijk verplichte aanleveringen en voor onderzoek en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn Kosten van Ziekten, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorg in Cijfers, CBS, VWS-beleid en enkele IGZ-indicatoren.


Wat te doen bij een fusie?

Is uw ziekenhuis onlangs gefuseerd of gaat uw ziekenhuis fuseren? Lees in dit document​ wat aandachtspunten zijn voor de LBZ-aanlevering.


Deelnemen aan de LBZ of structurele wijzigingen?

Gaat uw ziekenhuis deelnemen aan de LBZ of zijn er structurele wijzigingen binnen uw ziekenhuis, dan kunt u dit kenbaar maken via het Opgaveformulier gegevens LBZ.