Verrichtingenbestand (CBV)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het Verrichtingenbestand (CBV) is een systematische lijst van verrichtingen waarmee alle medische, paramedische en verpleegkundige verrichtingen kunnen worden vastgelegd. DHD beheert en onderhoudt het CBV voor de ziekenhuizen en draagt zorg voor de verspreiding hiervan.​

Beschikbaarheid

Het Verrichtingenbestand (CBV) is via Mijn DHD​ doorlopend beschikbaar voor medewerkers van ziekenhuizen en overige zorginstellingen die daartoe geautoriseerd zijn. Elk kwartaal wordt de nieuwste versie uitgeleverd volgens het uitleverschema.​ Het CBV wordt vanaf 1 januari 2019 niet meer beheerd.


Verrichtingenthesaurus

Ziekenhuizen die ook na 2018 met een onderhouden standaard voor medische verrichtingen willen blijven werken, kunnen sinds december 2017 de Verrichtingenthesaurus gebruiken. De Verrichtingenthesaurus maakt eenmalige registratie van verrichtingen voor meervoudig gebruik mogelijk. Het is een lijst met termen van medisch relevante verrichtingen die wordt ingelezen in het EPD. De lijst is gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT.


Parallel beheer Verrichtingenbestand (CBV) en Verrichtingenthesaurus

Sinds de oplevering van de Verrichtingenthesaurus ​heeft DHD twee verrichtingenbestanden in beheer: het huidige Verrichtingenbestand (CBV) en de Verrichtingenthesaurus. Voor het beheer van beide bestanden is één wijzigingsproces verrichtingen ingericht, met één wijzigingsoverleg verrichtingen. Sinds 1 juli 2017 worden wijzigingen in het CBV volgens dezelfde richtlijnen​​ beoordeeld als de Verrichtingenthesaurus.

Het Verrichtingenbestand (CBV) blijft tot en met 31 december 2018 in beheer bij DHD. Tot 1 augustus 2018 kunnen nieuwe CBV-codes worden aangevraagd en tot 16 november 2018 kunnen wijzigingen van bestaande codes worden ingediend. Na goedkeuring worden deze uiterlijk in de laatste uitlevering in december 2018 doorgevoerd.


Wat betekent dit voor het gebruik van het Verrichtingenbestand (CBV)?

Ziekenhuizen die de Verrichtingenthesaurus nog niet direct kunnen implementeren, kunnen gedurende 2018 het Verrichtingenbestand (CBV) nog blijven gebruiken. Vanaf 1 januari 2019 wordt het CBV niet meer onderhouden en blijft het in 'bevroren' toestand bestaan.

In de afgelopen periode heeft DHD in de overgang naar de Verrichtingenthesaurus een aantal wijzigingen in het CBV-bestand doorgevoerd. CBV-codes uit onderstaande tariefgroepen zijn niet opgenomen in de Verrichtingenthesaurus en zijn in het Verrichtingenbestand (CBV) per 31 december 2016 van een einddatum voorzien:

  • GGZ-code (tariefgroepen 10, 25 en 26)
  • Declaratiecodes DBC (tariefgroepen 14,15,16,17)​

CBV-codes uit onderstaande registratiegroepen zijn niet opgenomen in de Verrichtingenthesaurus en zijn in het Verrichtingenbestand (CBV) per 31 december 2016 van een einddatum voorzien:

  • Maand- en jaarkaarten (registratiegroep 31)
  • Klinische kaart (registratiegroep 32)
  • Ligdagen academische Ziekenhuis (registratiegroep 61)
  • Ligdagen algemeen Ziekenhuis (registratiegroep 62)
  • Geneesmiddelen (registratiegroep 72)​

Per 1 januari 2017 zijn de afleidingen naar onderstaande classificaties niet meer opgenomen in het Verrichtingenbestand (CBV). Alle actieve koppelingen tussen CBV-codes en CvV-en ICPM-codes zijn per 31 december 2016 van een einddatum voorzien 

  • ICPM-codes 
  • CvV-codes​

De releases van de zorgactiviteitentabel RZ19 worden geheel verwerkt in zowel de Verrichtingenthesaurus als het Verrichtingenbestand (CBV). ​​De frequentie van de uitleveringen van het CBV blijft in 2018 ongewijzigd, namelijk één keer per kwartaal. Het uitleverschema voor 2018 vindt u hier.​ Vanaf 2019 wordt het CBV niet meer uitgeleverd.


Wat betekent dit voor het indienen van wijzigingsverzoeken?

Nieuwe en/of wijzigingen van bestaande CBV-codes die worden aangevraagd, worden verwerkt conform de richtlijnen Verrichtingenthesaurus. Indien het verzoek voldoet aan deze richtlijnen wordt deze na beoordeling en afstemming met de wetenschappelijke vereniging ook opgenomen in de Verrichtingenthesaurus. 

Voordat u een nieuwe code indient, kunt u met behulp van het Verrichtingen Raadpleeg Systeem (VRS) zoeken of de code al bestaat. U vindt het VRS via deze link, inloggen doet u met uw gegevens voor Mijn DHD.