Verrichtingenbestand (CBV)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het Verrichtingenbestand (CBV) is een systematische lijst waarmee alle medische, paramedische en verpleegkundige verrichtingen kunnen worden vastgelegd. Sinds begin 2019 wordt het CBV slechts voor een kleine groep ziekenhuizen onderhouden. Ziekenhuizen kunnen gebruikmaken van de Verrichtingenthesaurus voor het registreren van medische verrichtingen in het epd.

Eind december 2018 is de laatste update van het CBV voor alle ziekenhuizen beschikbaar gemaakt. Wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen en er worden geen updates meer uitgeleverd, tenzij uw ziekenhuis hier nadrukkelijk opdracht voor heeft gegeven. Deze ziekenhuizen vinden het uitleverschema via Mijn DHD. Omdat de RZ19 van de NZa is opgenomen, kan het CBV in 2019 nog wel door alle ziekenhuizen worden gebruikt.


Verrichtingenthesaurus

Ziekenhuizen die met een onderhouden standaard voor medische verrichtingen willen blijven werken, kunnen sinds december 2017 de Verrichtingenthesaurus gebruiken. De Verrichtingenthesaurus maakt eenmalige registratie van verrichtingen voor meervoudig gebruik mogelijk. De lijst is gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT.

Voordat u overgaat op de Verrichtingenthesaurus raden we u aan een impactanalyse uit te voeren.