Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medisch specialist

Een groot deel van onze producten en diensten voor ziekenhuizen is relevant voor medisch specialisten. Van de vastlegging van diagnosen en verrichtingen in het epd met de thesauri tot een brede selectie aan tools om te leren van de kwaliteit van zorg. Met de toetreding van de Federatie Medisch Specialisten tot het DHD-bestuur eind 2022 is de betrokkenheid van artsen verder vergroot. Op deze pagina leest u wat DHD zoal voor u kan betekenen.

Informatieproducten over patiëntenzorg & kwaliteit

Via de verzamelpagina over patiëntenzorg & kwaliteit vindt u verschillende informatieproducten die inzicht geven in de kwaliteit van zorg. De lokaal beheerder in uw ziekenhuis kan u eenvoudig en zonder meerkosten toegang geven tot de meeste van deze producten. Voorbeelden hiervan zijn tools voor het monitoren van sterfte, ligduren en heropnamen, de Monitor Oncologische Zorg die in nauwe samenwerking met IKNL is ontwikkeld en een groeiend aantal kwaliteitsregistraties met spiegelinformatie voor uiteenlopende specialismen. Ook wordt momenteel de ORPHA-viewer ontwikkeld, een tool die inzicht geeft in de patiëntenpopulaties voor zeldzame aandoeningen.

Overige interessante producten

Ook binnen andere thema's bieden we producten en diensten aan die relevant zijn voor medisch specialisten. Vanuit bedrijfsvoering & financiën zijn onder meer tools beschikbaar die inzicht geven in marktaandelen, inclusief doorverwijzingen van huisartsen naar uw ziekenhuis/specialisme. Voor STZ-ziekenhuizen is er de Monitor acute zorg met informatie over bijvoorbeeld (multi)trauma’s, spoedbevallingen en sectio’s.

Dieper de data in

Onze informatieproducten bieden veel (filter)mogelijkheden om gericht uw vraagstukken met betrekking tot de kwaliteit van zorg te beantwoorden. Wilt u nog dieper graven? Vraag dan specifieke data bij ons aan. De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is de grootste ziekenhuisdatabank van Nederland en daarmee een interessante bron voor uw analyses. Een andere ingang zijn de registraties die zijn aangesloten op de Datahub.

Goede bronregistratie vereist

Om te komen tot waardevolle informatie is het belangrijk dat de bronregistratie op orde is. Artsen in alle Nederlandse ziekenhuizen leggen medische diagnosen eenduidig vast met behulp van de Diagnosethesaurus. Dit leidt tot mogelijkheden rond meervoudig gebruik, zoals het maken van internationale vergelijkingen met behulp van SNOMED CT. Ook gaan steeds meer ziekenhuizen over op de Verrichtingenthesaurus. Hierdoor leggen specialisten rechtstreeks de medische verrichtingen vast in het epd; financiële afleidingen volgen automatisch.

Om eenvoudig de inhoud van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus in te zien, inclusief afleidingen naar SNOMED CT en ICD-10, kan de T-Rex worden geraadpleegd (geen inlog vereist). Daarnaast kunt u met Spiegelinformatie Diagnosethesaurus nagaan in hoeverre uw ziekenhuis de vastgelegde thesaurusinformatie meelevert aan de LBZ en zo de kansen rond meervoudig gebruik kan benutten.

Voor u relevant nieuws

Feedback en vragen

Deze pagina voor medisch specialisten is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie of heeft u een vraag? We horen graag van u.

(Optioneel)