Ontwikkelingen COVID-19

​Het coronavirus leidt ook bij DHD tot diverse ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u per onderwerp de meest actuele berichten over COVID-19. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 

Op verzoek van de NZa vragen wij ziekenhuizen de financiële LBZ-data over 2020 versneld aan te leveren, om zo inzicht te krijgen in de uitgestelde planbare urgente zorg voor patiënten zonder COVID-19. Inmiddels vragen wij ook de medische LBZ-data versneld uit. Daarnaast is in augustus een pagina toegevoegd aan het LBZ-portaal voor het monitoren van COVID-19-opnamen.

In de nieuwe reeks Kennissessies LBZ met het thema 'De LBZ in coronatijd' gaan we verder in op de gevolgen van COVID-19 voor de LBZ. Daarnaast wordt uiteengezet hoe LBZ-data worden gebruikt in deze coronacrisis en tot welke waardevolle inzichten deze tot dusver hebben geleid.


Terugkoppeling LBZ-data

De versneld aangeleverde LBZ-data worden onder andere door de NZa gebruikt voor rapportages rond uitgestelde zorg. Een voorbeeld is deze rapportage over de gevolgen voor de oncologische zorg. Daarnaast hebben onze informatieanalisten een rapportage opgesteld voor ieder ziekenhuis die hun inzicht geeft in de zorg die zij geleverd hebben aan COVID-19-patiënten en de zorg die zij door de crisis niet konden leveren.


Hospital Data Viewer

In de HDV is COVID-19 opgenomen als aparte diagnosegroep. Hierdoor kunnen COVID-19-patiënten worden geïncludeerd en geëxcludeerd in analyses. Daarnaast is sinds 22 december een interactieve COVID-module beschikbaar gesteld in de HDV. Met deze module kunnen ziekenhuizen inzoomen op COVID-patiënten en een flexibele selectie maken op basis van verschillende opname- of patiëntkenmerken voor verder onderzoek. 27 januari lichtten we het gebruik van deze module toe in een online demonstratie voor HDV-gebruikers.


Diagnosethesaurus

In een tussenuitlevering van de Diagnosethesaurus (3.13) is een term opgenomen om bij restverschijnselen de link met COVID-19 te registreren.  Zie hiervoor ook de bijgevoegde handreiking van deze tussenuitlevering. De term inclusief gekoppelde afleidingen zijn sinds de uitlevering van eind augustis (3.14) met terugwerkende kracht te registreren vanaf 1 januari 2020. 


ICD-10 codeadviezen

In de afgelopen periode zijn veel vragen binnengekomen met betrekking tot de codering van COVID-19. In advies '1-5 COVID-19' wordt het antwoord gegeven op de meeste vragen over de codering in de LBZ-medisch. Dit advies vindt u in het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20201001' en kunt u downloaden op deze pagina.


OmniQ

De planning voor de aanlevering van kwaliteitsindicatoren via OmniQ werd aangepast vanwege de drukte bij ziekenhuizen vanwege COVID-19. Inmiddels is OmniQ succesvol afgesloten en zijn de data voor analyse beschikbaar in Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI), de benchmarktool die voor iedereen met een DHD-account toegankelijk is.